Vi holder hjulene i gang og er fortsatt tilgjengelig for våre kunder og partnere

Selv om det er en krevende tid for oss alle nå, ønsker vi i HydroGroup og Hydro-Elektrik AS å sikre tilgjengelighet for våre kunder som utfører samfunnskritiske oppgaver med å sørge for rent vann.

Vi har innført omfattende hygienetiltak basert på myndighetenes anbefalinger. Vi har tenkt igjennom smittepunkter, og innført smittevern i form av godt og forebyggende renhold.

Servicetjenester for våre anlegg i Norge:

For øyeblikket fokuserer vi på de viktigste service tjenester og driftsmeldinger hos våre kunder.
Du kan nå oss på telefon: +47 552 593 00

Tilgjengelighet og aktivitetsnivå i HydroGroup og Hydro-Elektrik AS:

Vi har gjort omfattende tiltak for å sikre drift og support i de neste ukene, og teamene er delt opp og er fysisk plassert på forskjellige steder av hensyn til smittevern. I tillegg jobber vi i skift for å gi våre medarbeidere og kunder optimal sikkerhet og de beste smittetiltakene.

Siden vår virksomhet er samfunnskritisk forventer vi ingen pålegg fra myndighetene om å stenge eller å redusere vårt aktvitetsnivå. Dessverre måtte Hydro-Elektrik AS midlertidig stanser noen prosjekter i Norge på grunn av grensestengninger. Vi avventer og håper at vi raskest mulig kommer tilbake til en mer normal og bærekraftig hverdag.

Vær også oppmerksom på informasjonen på WHO sine hjemmesider