Uran fjerning filtre

Uran fjerning filtre

Den naturlige radionuklider uran og radon kan også påvises i lave konsentrasjoner i naturlig drikkevann i områder med økt naturlig radioaktivitet. Mens inertgass radonen (veiledningsdose 100 Bq / l) lett avgasses og kan fjernes fra vannet ved lufting (f.eks. Ved hjelp av et hensiktsmessig utformet tankinnløp), må uran (grenseverdi 0,010 mg / l) fjernes fra vannet ved hjelp av tekniske behandlingstiltak.
Ione bytte prosessen har etablert seg som standardprosedyren. Sulfat- og karbonatkompleksene av uran er bundet og fjernet fra vannet ved hjelp av spesielle ion-selektive, sterkt basiske harpikser. Uranfjerningsfiltre regenereres ikke under drift. Når filteret er fullt lastet, vil materialet bli erstattet og regenerert i et eksternt system. Materialutveksling med transport og påfylling med desinfeksjon må utføres uten unntak av kompetent personell. En komplett vannanalyse er nødvendig for riktig dimensjonering av en anlegg. Uranfjerningsfiltre er generelt utformet for en levetid på rundt 3 år til materialet er erstattet.

Du finner mer detaljert informasjon i pdf-filen på nedlastingsområdet. eller i medie senter.
Eller: Ring oss. Vi hjelper deg gjerne.

Informasjonssenter uran fjerning filtre
KontaktpersonerPeter Paskert

Tel. +47 9020 6778
Ta kontakt

Manfred Brugger

Tel. +49 751 6009-47
Ta kontakt

Mer informasjon