Hygienisering og desinfeksjon

UV-anlegg

Drikkevann må i henhold til gjeldende forskrifter være hygienisk betryggende. Forskjellige desinfeksjonsmetoder brukes derfor i vannforsyningen:

Kjemisk desinfeksjon:

Ved kjemisk desinfeksjon tilsettes vanligvis klorholdige midler (klordioksid, natrium- og kalsiumhypoklorittløsninger eller klorgassløsninger).
Også ved bruk av ozon oppnås en fremragende desinfeksjon. Da kreves imidlertid som oftest et filtertrinn for nedbryting av rest ozon og for biologisk mineralisering.

UV-desinfeksjon:
Desinfeksjon av vann med UV-lys er en fysisk prosess. Ved gunstige betingelser inaktiverer UV-C-strålingen mikroorganismene i vannet slik at disse ikke lenger kan formere seg, og de dør. Ettersom dette er en fysisk prosess, oppstår det ingen kjemiske eller helsefarlige biprodukter ved en UV-behandling. Virkningen kan forbedres ved at det i tillegg brukes ultralyd.

Membranteknikk:
Mikroorganismer kan også hindres ved bruk av membraner (porestørrelse under 0,2 µm).

Termisk desinfeksjon:

Termisk desinfeksjon brukes først og fremst ved avkoking i husholdningene eller profylaktisk mot legionella i varmvannsberedersystemer.

UV-behandling for behandling av drikkevann

UV-behandlingen virker bare under bestrålingstiden, og har med andre ord ingen varig effekt in nettet. UV-anlegg brukes ofte som siste trinn i en behandlingskjede, som avsluttende hygienisering. Kun testede og sertifiserte systemer med en minimumsdose på 400 J/m² kan brukes.

Vi benytter anlegg fra forskjellige produsenter. Hvilke UV-teknikker og anlegg som er riktig å bruke, avhenger av den gjeldende vannkvaliteten.

UV-anlegg for desinfeksjon
Informasjonssenter vannbehandling
KontaktpersonerPeter Paskert

Tel. +47 9020 6778
Ta kontakt

Mer informasjon