Ozon-biofiltrering

Ozon-biofiltrering er en ny metode for behandling av vann med høyt humusinnhold og høye fargetall. I prosessen brukes de biologiske virkemekanismene i filterlaget for å redusere TOC/DOC i forbindelse med en forutgående ozonering. En spesielt stor fordel er miljøvennligheten. I motsetning til nanofiltreringsanlegg eller omvendt osmose, må så å si ingen miljøskadelige stoffer brukes i prosessen. Konstruksjonen av et ozon-filtreringsanlegg krever stor erfaring.
Det kan derfor ikke oppgis noen allmenngyldige data her.

Fargefjerning ved bruk av ozon-biofiltrering
Fargefjerning ved bruk av ozon-biofiltrering
TOC-reduksjon ved bruk av ozon-biofiltrering
TOC-reduksjon ved bruk av ozon-biofiltrering

Vi prosjekterer imidlertid gjerne ditt anlegg. En absolutt nødvendighet for prosjekteringen er, i tillegg til spesifikasjon av de hydrauliske verdiene, er en fullstendig vannanalyse.
Du finner et spørreskjema til bruk som sjekkliste i nedlastingsområdet.
Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte oss, eller du kan se i tekniske rapporter om drikkevannforsyning i medie senter.

Informasjonssenter vannbehandling
KontaktpersonerPeter Paskert

Tel. +47 9020 6778
Ta kontakt

Manfred Brugger

Tel. +49 751 6009-47
Ta kontakt

Mer informasjon