Fascineringen av vann og teknologi

  • Anlegg for industri

    Anlegg av høy kvalitet made in Germany for bruk i industri

    Fra planlegging til gjennomføring og service er vi din kompetente partner. Våre skreddersydde industrianlegg i høy kvalitet i stål og rustfritt stål overbeviser med svært lang levetid. De tilhørende koblingsanleggene / prosesstekniske løsningene sørger for svært sikker anleggsdrift. Vi leveres anleggene for behandling av prosessvann som:

Ledige stillinger

Jobb i HydroGroup -

Et moderne arbeidsmiljø, motiverte medarbeidere, moderne teknologi og innovativ tenkning gjør oss i stand til å tilby problemorientert, kundespesifikk teknologi, unike produkter og tjenester. Vil du være med?

Made by HydroGroup

HydroGroup er den logoen og det merket til konsernet Hydro-Elektrik GmbH i Ravensburg.
Produkter med høy kvalitet og innovative systemløsninger har vært ryggraden til firmaene i gruppen, Hydro-Elektrik GmbH, Küchle GmbH, RWT GmbH og Hydro-Elektrik AS. Merket HydroGroup står for kvalitet og soliditet.