Informasjonssenter for HydroGroup

HydroGroup er et registrert varemerke for konsernet Hydro-Elektrik GmbH. Hvem vi er og hva som kan sies om oss, står i vår imagebrosjyre. Den ansvarlige kontaktpersonen for hvert enkelt område er tilgjengelig via e-postskjema hele døgnet og på telefon i kontortiden. Oppdaterte opplysninger og våre "Water news" om vannbehandling eller omfattende litteraturhenvisninger vitner om aktiv forretningsdrift.