Impressum - informasjon iht. § 5 TMG [tysk telemedielov] og § 55 (2) RStV [tysk kringkastingslov]:

Hydro-Elektrik GmbH
Angelestraße 48/50
88214 Ravensburg
Tyskland

Telefon: +49 751/6009 - 0
Faks: +49 751/6009 - 33
E-post: info@hydro-elektrik.de

Ansvarlig for innholdet:
Direktører: Andrea Strobel, Karl Weißhaupt
Handelsregisteroppføring: Amtsgericht Ulm [distriktsdomstol], HRB-nr.: 550171
MVA-ID: DE 146 348 424 

Nettbasert klageportal

ec.europa.eu/consumers/odr/ stiller Den europeiske kommisjon til rådighet en nettbasert klageportal som forbrukerne kan bruke til å løse en tvist og finne nærmere informasjon om temaet forlik ved tvister.

Ikke-rettslig tvisteløsning
Vi er hverken forpliktet eller villige til å delta i en tvisteløsningsprosess foran et tvisteløsningsorgan dersom det foreligger en tvist med en forbruker.

Opphavsrett
Ved å bruke våre nettsider godtar du de generelle bestemmelsene om opphavsrett. Alt innhold på våre nettsider er beskyttet av opphavsrett. Med enerett. Tekst, bilder, grafikk og utforming er underlagt opphavsrett eller lover om beskyttelse av åndsverk. De må ikke kopieres eller endres for kommersielle formål eller distribusjon. Utskrift av sideinnholdet for privat bruk, spesielt som informasjon, er tillatt med kildeangivelse. All annen bruk krever skriftlig samtykke fra Hydro-Elektrik GmbH. 

Innhold og garanti
Vi legger stor vekt på at innholdet som publiseres på våre nettsider, skal være korrekt. Hydro-Elektrik GmbH garanterer imidlertid ikke for aktualiteten, riktigheten eller fullstendigheten til informasjonen som legges ut. Krav om skadeserstatning på grunn av bruk av feilaktig eller ufullstendig informasjon, for eksempel feil dimensjonering av et vannbehandlingsanlegg, er prinsipielt utelukket. Også underforståtte garantier med hensyn til omsettelighet, egnethet for bestemte formål eller overholdelse av lover og patenter er utelukket. 

Lisensrettigheter
Disse nettsidene gir ingen lisensrettigheter eller rettigheter til bruk av varemerker eller teknisk konstruksjon. 

Henvisninger til andre sider
Konsernet Hydro-Elektrik GmbH er ikke ansvarlig for innholdet på nettsider som det er oppgitt direktelenker til. Anbefalingene gjelder innholdet slik det var ved utvelgelsen. Eventuelt ærekrenkende eller ulovlig innhold er utelukkende de respektive leverandørenes ansvar. Vennligst informer oss omgående hvis du oppdager lovstridig innhold på sidene. 

Rett
Disse vilkårene er underlagt retten i Forbundsrepublikken Tyskland. Bruk av nettsidene til konsernet Hydro-Elektrik GmbH i andre land skjer på eget ansvar og egen risiko. Brukerne er selv ansvarlige for å overholde lovbestemmelsene i det gjeldende landet. 

Konsept, design og programmering:
websedit AG - Internetagentur
Seestr. 35
88214 Ravensburg

Telefon +49 751 354104-11
Telefaks +49 751 354104-42
Internet www.websedit.de