Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel. Det er uerstattelig.

Vannbehandling er et bidrag til et bærekraftig vannøkonomi.

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og også det beste løsningsmiddelet. Denne egenskapen gjør det til den viktigste byggesteinen for alt liv. Vann spiller en avgjørende rolle i menneskers, dyr og planters (drikkevann) ernæring.
Vann brukes imidlertid også i enorme mengder som prosessvann i industri.

For alle de forskjellige bruksområdene må vannet oppfylle bestemte krav til kjemisk og fysisk sammensetning og biologisk/hygienisk kvalitet.
Etter bruk går vannet tilbake til det naturlige kretsløpet som spillvann. Det er denne bruken av vannet, i tillegg til belastninger som ofte også er naturlige, fører til ytterligere antropogen (dvs. menneskeskapt) vannforurensning.

Brukt vann kan imidlertid også behandles for mange forskjellige bruksområder og brukes om igjen resirkuleringsvann eller bruksvann (for eksempel i bilvaskeanlegg og vaskerier). Dermed kan ferskvannserstatningen minimeres.

For mange av disse bruksområdene har vi utviklet systemløsninger med utgangspunkt i de forskjellige problemene. Våre erfarne og kompetente team prosjekterer, planlegger og bygger vannbehandlings- og vannforsyningssystemer i samsvar med kravene i hvert enkelt tilfelle. Anleggene setter nye standarder både når det gjelder vannkvaliteten og de spesifikke behandlingskostnadene.

Systemløsninger for vannbehandling og vannforsyning

Hydro-Elektrik GmbH har bidratt vesentlig til vannbehandlingsteknologien med egen forskning på området naturlig drikkevannbehandling. Hydro-Elektrik er markedsledende spesielt på områdene oksidative prosesser med ozon, optimering av tradisjonell flerlagsfiltrering og ozon-biofiltrering.

Også når det gjelder utviklingen og innføringen av den klorfrie HYDROZON®-metoden for behandling av vann til svømmehaller har Hydro-Elektrik en ledende posisjon. Over 1000 installerte anlegg (i hovedsak på sykehus, i hoteller og i private badeanlegg der det stilles høye krav) og en økende interesse vitner om en pålitelig teknologi.

Med beholdersystemet "HydroSystemTanks" i rustfritt stål har Hydro-Elektrik revolusjonert drikkevannmagasineringen. Betongbeholdere hører nå fortiden til.

Hydro-Elektrik står for pålitelige, effektive kvalitetsprodukter med lang levetid. Langvarige kundeforhold beviser dette.

Konsernet Hydro-Elektrik GmbH innehar patenter, opererer på verdensbasis og har de beste kontakter innen vitenskap og forskning.

Kontinuerlig investering i nye produkter og prosesser danner grunnlaget for den videre uviklingen av firmaet.

Bla gjennom vår imagebrosjyre her, eller last den ned som PDF-fil, og du vil skjønne hva vi mener!

Imagefilm
HydroGroup®

HydroGroup er et registrert varemerke for konsernet Hydro-Elektrik GmbH. Det står for flere tiårs erfaring innen vannbehandling og vannforsyning. Firmaet Hydro-Elektrik GmbH ble grunnlagt i Ravensburg i 1971. Selskapet Küchle GmbH (basert i Tannheim), som er en del av gruppen, har jobbet tett med Hydro-Elektrik GmbH siden 1972 innen rustfritt stål prosessering og er fast integrert i produksjonen som en del av selskapet. Siden 2001 har firmaet RWT GmbH i Gütersloh, og siden 2004 også Hydro-Elektrik AS i Norge, inngått som selvstendige selskaper i konsernet Hydro-Elektrik GmbH.

Her finner du HydroGroup
Historien til HydroGroup®