Publikasjoner og rapporter

Vanntanker

Turnkey water treatment system in Romania

gwf international - 2010/09
The town of Jimbolia, with a populationof just under 13,000, lies in the westernpart of Romania, approximately 600 kilo-meters from the capital of Bucharest, onthe border with Serbia. The town's watersupply consists of a functioning distribu-tion network into which untreated wellwater from eight different deep wellswas pumped via a temporary storagetank according to need. A water treat-ment plant built a little over 30 years agowith cascade ventilation was already shut
down again just a few months after com-missioning, as the plant did not operateproperly and the building was leaky andcompletely unusable. ...

Water treatment plants with large stainless steel filters

water solutions 2017/03
Ozon-biofiltrering er en etablert fremgangsmåte for behandling av sur-ansikt vann for å oppnå drikkevann. Som et praktisk eksempel, beskriver denne rapporten en ny måte å designe renseanlegg ved hjelp av rustfritt stål filtre produsert på stedet. I 2013-2014 en helt ny vannbehandlingsanlegget  ble reist i Norge for å redusere fargen og TOC og for å øke det gjelder hygiene-sikring av overflatevann skaffet fra en lokal innsjø. Dette anlegget har en maksimal behandlingskapasitet på 680 m³ / h, og dens drift er basert på den ozon-biofiltrering prosess. Det nye anlegget har vært i kontinuerlig drift siden slutten av august 2014 og leverer drikkevann i god kvalitet til nettverket. ...

Vannbehandling

Eidsvoll kommune: Tisjøen Vannbehandlingsanlegg

Kommunalteknikk nr.3-2023
Det nye Tisjøen vannbehandlingsanlegget (VBA) i Eidsvoll kommune står nå klar for prøvedrift, og i henhold til planen vil abonnentene få tilgang til vann fra det nye anlegget i løpet av november/desember 2023. Dette vannverket er et avansert prosessanlegg som kombinerer ozonering og biofiltrering. Anlegget er ombygging av det eksisterende Eidsvoll Vannverk ved Tisjøen, med en total investeringskostnad på 100 millioner kroner.

Groundwater plant with treatment system to remove manganese

water solutions 2020|2
Et helt nytt behandlingssystem for avsyring og fjerning av mangan er bygget for å levere vann til den norske byen Hønefoss (Ringerike kommune). Anlegget har en kapasitet på 230 l / s og er utstyrt med den nyeste teknologien fra den Ravensburg-baserte HydroGroup®. Det tyske selskapet og dets bergenske norske datterselskap Hydro-Elektrik AS klarte å imponere med sin foreslåtte løsning og slå av den norske konkurransen under budprosessen.

Ozone Biofiltration

bluefacts - 05/2012
Ozone bio filtration is an established method for treatment water containing humates and other undesirable substances. Under the influence of ozone as a strong oxidation agent, the organic carboncompounds are split and the concentrations of assimilable organic materials increase. In addition tothe fundamental basics, the results from different operational plants will also be outlined in this article. ...

Water treatment Plant in Rumania

gwf international - 2010/09
The town of Jimbolia, with a populationof just under 13,000, lies in the westernpart of Romania, approximately 600 kilo-meters from the capital of Bucharest, onthe border with Serbia. The town's watersupply consists of a functioning distribu-tion network into which untreated wellwater from eight different deep wellswas pumped via a temporary storagetank according to need. A water treat-ment plant built a little over 30 years agowith cascade ventilation was already shut
down again just a few months after com-missioning, as the plant did not operateproperly and the building was leaky andcompletely unusable. ...

Water treatment plants using large stainless steel filters new perspectives

gwf-Wasser/Abwasser - 09/2013
Den norske kommunen Bamble med kommunesenter i Langesund (Telemark) bruker overflatevann fra innsjøen "Flåte" (vannspeil ca. 53 m o.h.) til drikkevannforsyning til ca. 12 000 personer. Vannuttaket skjer gjennom et pumpeverk som er installert rett i innsjøen med tilførselsledning for uttak fra dypvann. Den eksisterende vannbehandlingen omfatter en grov forhåndsrensing gjennom plansiler med etterfølgende klorering og vannglassdosering for å øke pH verdien. Etter vannbehandlingen blir vannet pumpet opp i høydebassenget som ligger ca. 85 m høyere.

Expansion of the ozone bio-filtration-system for drinking water treatment of a norwegian island municipality

Den norske "Øygarden kommune" i provinsen Hordaland er en øykommune som består av flere øyer - som ligger utenfor kysten av Bergen på kanten av Nordsjøen. Vannverket er designet på 2009 for en vannproduksjon mengde på 150 m³/t (3600 m³/d). Hvordan noensinne, en utvidelse til 250 m³/t (6000 m³/d) var allerede tatt i betraktning med hensyn til bygningen og systemet. Utvidelsen ble realisert i 2014.

Water treatment plants with large stainless steel filters

water solutions 2017/03
Ozon-biofiltrering er en etablert fremgangsmåte for behandling av sur-ansikt vann for å oppnå drikkevann. Som et praktisk eksempel, beskriver denne rapporten en ny måte å designe renseanlegg ved hjelp av rustfritt stål filtre produsert på stedet. I 2013-2014 en helt ny vannbehandlingsanlegget  ble reist i Norge for å redusere fargen og TOC og for å øke det gjelder hygiene-sikring av overflatevann skaffet fra en lokal innsjø. Dette anlegget har en maksimal behandlingskapasitet på 680 m³ / h, og dens drift er basert på den ozon-biofiltrering prosess. Det nye anlegget har vært i kontinuerlig drift siden slutten av august 2014 og leverer drikkevann i god kvalitet til nettverket. ...
(Rapport på engelsk)

Oppmykning

Innovative drinking water softening

gwf-Wasser / Abwasser International - 2012
Som en del av det EU-subsidierte prosjektet "Sikring av vannforsyningen i det tysk-luxembourgske grenseområdet", de tre nærliggende vannforsyningsforeningene langs elven Mosel (SIDERE (Luxembourg), Verbandsgemeindewerke Konz (VGW Konz, Tyskland) og vannforsyning Saar-Obermosel (WSO, Tyskland)) har blitt enige om en felles handlingsplan for å garantere tilførsel av vann i fremtiden. For å oppnå dette måtte den hydrauliske kapasiteten til det eksisterende sentrale drikkevannsbehandlingsanlegget Wasserliesch (VGW Konz) utvides, og det rundt 30 år gamle anlegget måtte totalrenoveres for å gjenspeile den nåværende teknikkens stand.

Industrien

Recycling of exhaust vapor condensate from sewage sludge incineration

WATER SOLUTIONS  3/2019Som svar på gjeldende lover øker trenden i Tyskland mot termisk gjenvinning av kloakkslam. Før forbrenning tørkes kloakkslamene normalt. Avhengig av hvilken tørkeprosess som er brukt, er resultatet en betydelig mengde avgassdampkondensater, som i noen tilfeller er forurenset med høye nivåer av oppløste og partikkelformige organiske materialer og nitrogenforbindelser. Nivået av forurensning varierer avhengig av tørkeprosessen som samt på tørrhetsgraden og egenskapene til kloakkslam som er brukt.