Eksternt vedlikehold

Dagens styringsanlegg eller prosesstyringstekniske løsninger er ofte koblet til Internett via datamaskin eller er tilgjengelige via Internett.
Med dette utgangspunktet er det mulig å foreta eksternt vedlikehold for feildiagnose, omprogrammering eller parametrering av anlegget hvis det skulle bli nødvendig. Til eksternt vedlikehold bruker vi programmet "Teamviewer".

Slik fungerer eksternt vedlikehold:

  • Ved behov ringer du til oss, laster ned programmet nedenfor når du får oppfordring fra oss om å gjøre det og starter det på din datamaskin ved å dobbeltklikke.
  • Etter at programmet er startet, opplyser du oss om ID-en og passordet som vises, og det er opprettet forbindelse med datamaskinen din.
  • Du kan følge med på tilgangen og alt vi gjør på datamaskinen, akkurat som om vi satt ved siden av deg.
  • Etter at det eksterne vedlikeholdet er fullført, blir forbindelsen brutt igjen, og tilgangen er avbrutt permanent.

 

Klikk bildet for å laste ned