Vann er mer enn bare vann

Råvann, rent vann, prosessvann eller drikkevann - alle disse begrepene uttrykker hvordan hver type vann viser forskjellige egenskaper fra et kjemisk, fysisk og bakteriologisk aspekt.

I HydroGroup utvikler vi  prosesser, anlegg og systemer for vannbehandling og vannforsyning av høyeste kvalitet. Grunnlaget for vårt arbeid er basert på lang erfaring og en stort opparbeidet kunnskapsbase innen prosessteknisk kunnskap for alle vannbehandlingsprosesser. Samtidig forsøker vi alltid å videreutvikle vår kunnskap og søker alltid etter ny teknologi.
Vi betjener den kommunale vannforsyningen, men også private aktører innen industri og kraftverk. Som en forlengelse av vår kunnskap innen rensing av vann, produserer vi også rent vann for svømmebasseng ved en klorfri prosess.