Vann er ikke bare vann

Råvann, rent vann, prosessvann eller drikkevann - alle disse begrepene viser at hver type vann har forskjellig kjemisk, fysikalsk og bakteriologisk beskaffenhet. I HydroGroup utvikler vi kvalitativt høyverdige prosesser, anlegg og systemer for vannbehandling og vannforsyning. Vi betjener både kommunal vannforsyning, industri og kraftverk. Til svømmebassenger tilbyr vi dessuten en klorfri metode for behandling av vannet i svømmebassenget.