Prosessvann og matevann

I sammenheng med prosessvannbehandling blir vann tilpasset respektive krav ved hjelp av målrettede prosessteknologier. Ioner kan selektivt fjernes fra vannet ved hjelp av ionebytting. Avhengig av hardhet og hardhetskombinasjoner snakker man om avherding eller avsalting (delvis eller full avsalting). Avgassingsprosesser fjerner oksygen eller karbondioksid fra vannet. Avgassing blir hovedsakelig brukt for behandling av matevann.
Prosessteknikkene innledes ofte av for- eller finfiltrering, eller membranprosesser (ultrafiltrering eller omvendt osmose).

 

.