Prosessvann og matevann

Innenfor rammen av prosessvannbehandling blir vannet tilpasset de spesifikke kravene gjennom målrettede prosessteknikker. Ioner kan fjernes selektivt fra vannet ved hjelp av ionebytting. Avhengig av hardhet og hardhetskombinasjoner snakker man om avherding eller avsalting (delvis eller full avsalting). Gjennom avgassingsprosesser blir oksygen eller karbondioksid fjernet fra vannet. Avgassingen blir i hovedsak brukt for behandling av fødevann for bruk.
Ofte blir det brukt for- eller finfiltrering eller membranprosesser (ultrafiltrering eller omvendt osmose).