Behandling av resirkuleringsvann til vannlekeplasser, brønner og fonteneområder

Vannet i brønnanlegg, fonteneområder og ikke minst vannlekeplasser må komme optisk klart og helsemessig ufarlig ut fra dysene. 

Men ofte ser det ganske annerledes ut i virkeligheten: 

Avhengig av stedspesifikk påvirkning fra miljø, dyr og mennesker, reduseres vannkvaliteten kontinuerlig. Uønskede substanser (f.eks. løv, sand, fekale forurensninger fra dyr, matrester osv.) kommer inn i vannkretsløpssystemet hele året. Smaragdgrønt vann og tette dyser pga. alger, grumsete og illeluktende vann på grunn av oksygenmangel og forurensninger er ofte resultatet.  

For at vannlekeplasser, brønner og fontener skal være en varig kilde til underholdning og rekreasjon, må det sikres en trygg forsyning med rent og ufarlig vann. 

På steder der det ikke er mulig å hente vann permanent fra en naturlig ferskvannskilde, må vannet derfor resirkuleres og kontinuerlig behandles. Med vannbehandling mener vi ikke ren dosering av kjemikalier. 


Formålet med vannbehandling er:

  • Fjerning av fysisk forstyrrende substanser (f.eks. oppløst materiale, organisk karbon osv.) ved oksidasjon og filtrering
  • Fjerning og deaktivering av bakterier, virus og sporer ved desinfeksjon
  • Kontroll og innstilling av pH-verdi
  • Kontinuerlig klargjøring av rent, behagelig og luktfritt vann

HYDROZON-vannbehandling - helt klart!

Behandlingen av vannet er basert på behandling av vann til svømmebasseng. Med HYDROZON kompaktfiltersystem (f.eks. installert i TecBox P30) foregår vannbehandlingen i flere trinn:

  • Flokkulering: Ved hjelp av et flokkuleringsmiddel dannes agglomerater av de partikulære innholdsstoffene i vannet, og disse fanges opp av filteret.
  • Oksidasjon og desinfeksjon med ozon: Ozon er et fremragende oksidasjons- og desinfeksjonsmiddel. På grunn av det høye oksidasjonspotensialet fører ozon til rask oksidasjon av organiske og anorganiske substanser i vann. Dermed blir mikroorganismer inaktivert. Etter å ha reagert med vannets bestanddeler brytes ozon ned til oksygen, og overflødig ozon omdannes også til oksygen ved hjelp av aktivt kull.
  • Filtrering: I filtreringstrinnet fjernes uoppløste innholdsstoffer og partikler fra vannet. Mikro- og makroflak fra flokkuleringsprosessen blir fanget opp.
  • Innstilling av pH-verdi: Utvasking av kalkholdige bestanddeler på vannførende overflater og surt regnvann fører til svingninger i pH-verdi, noe som må utlignes ved hjelp av dosering i prosessen, slik at pH-verdien holder seg i det nøytrale området rundt pH 7. 

Du finner detaljert informasjon i nedlastingsområdet og under Produkter.

Eller: Ring oss. Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt
Ansprechpartner
Peter Paskert
Hydro-Elektrik AS
Litleåsveien 49
5132 Nyborg
Ansprechpartner
Wolfgang Sontheim
Hydro-Elektrik GmbH
Angelestraße 48/50
88214 Ravensburg