Oksidasjon med ozon

Ved oksidasjon forenes elementer eller forbindelser med oksygen. Stoffet som skal oksideres, avgir elektroner, og disse tas opp av oksidasjonsmiddelet. Ozon er et sterkt oksidasjonsmiddel.

Ozon dannes i såkalte ozongeneratorer. Tørr luft eller teknisk oksygen ledes inn i en utladningsstrekning med et sterkt elektrisk vekselfelt. Dermed brytes oksygenmolekylene opp, og det dannes ozon.
Ozon er ikke stabilt: Ved spaltingen blir det igjen atomært oksygen som reagerer spontant med innholdsstoffer i vann eller trenger inn i celler.

Dannelse og spalting av ozon

Oksidasjonsmiddel for vannbehandling

Ozon består av aktivert oksygen med høyt spesifikt oksidasjonspotensial (2,07 V).

Potensialer av viktige oksidasjonsmiddel
Oksidasjonsmiddel Potensial i V Oksidasjonsmiddel Potensial i V
hydroksylradikal 2,80 hypokloritt 1,49
ozon 2,07 klor 1,36
hydrogenperoksid 1,78 klordioksid 1,27
kaliumpermanganat 1,70 oksygen 1,23

Ozonering

På grunn av det høye oksidasjonspotensialet fører ozon til en svært raskt oksidasjon av organiske og uorganiske vannforurensninger. I HYDROZON-prosessen brukes ozon både til oksidasjon av råvannet og til avsluttende desinfeksjon av rentvannet. Ved oksidasjonen oppstår blant annet lavmolekylære, assimilerbare organiske karboner (AOC). Disse karbonene blir mineralisert i et biologisk aktivt filterlag som følger etter oksidasjonen.

De viktigste prosessene i ozoneringen:

  • Desinfeksjon av råvannet
  • Oksidasjon av jern til filtrerbart jernhydroksid
  • Oksidasjon av mangan til filtrerbart mangandioksid
  • Oksidasjon av arsen til filtrerbart arsenat
  • Spalting av høymolekylære organiske forbindelser for optimering av den biologiske mineraliseringen i filterlaget (ozon-biofiltrering)
  • Oksygenanriking for forsyning av den aerobe mikrobiologi i det biologisk aktive filterlaget

Vi kan hjelpe deg med å beregne det optimale ozonbehovet, og lage den optimale anleggskonfigurasjonen for deg. Spør oss gjerne om du trenger rådgivning!

Kontakt
Ansprechpartner
Fredrik Høie
Hydro-Elektrik AS
Litleåsveien 49
5132 Nyborg
Ansprechpartner
Sales team of HydroGroup
Hydro-Elektrik GmbH
Angelestraße 48/50
88214 Ravensburg
Ozon

Ozon (O3) er et ustabilt molekyl som består av tre oksygenatomer. Det brytes ned til oksygen på svært kort tid. Det er et sterkt oksidasjonsmiddel. Ozon har gassform ved romtemperatur og normalt lufttrykk.

Ozon = aktivert oksygen.

Ozon er en fargeløs gass med stikkende lukt.

Molar masse 48 g/mol

Tetthet 2,144 kg/m³ (0 °C)