Vannforsyningsanlegg

Innenfor den kommunale vannforsyningen er vannverk og vannbehandlingsanlegg, høydebasseng og lagringstanker, pumpeverk eller trykkøkningsanlegg sentrale komponenter i vannforsynings- og fordelingsnettet. I tillegg til høye krav til pålitelighet og driftssikkerhet kommer også driftskostnadene mer og mer i forgrunnen.
"Energieffektivitet" er ikke noe fremmedord for HydroGroup, det er standard for alle våre realiserte anlegg.
HydroGroup leverer anlegg og nøkkelferdige system, kompaktvannverk, pumpeverk og trykkøkningsanlegg av god kvalitet, samt komplette høydebassenganlegg i rustfritt kvalitetsstål.