Vannforsyningsanlegg

Innenfor den kommunale vannforsyningen er vannverk og vannbehandlingsanlegg, høydebasseng og lagringstanker, pumpestasjoner eller trykkøkningsanlegg sentrale komponenter i vannforsynings- og fordelingsnettet. Det settes spesielt høye krav til pålitelighet og driftssikkerhet, men driftskostnader kommer også stadig mer i søkelyset.
For HydroGroup er ikke «energieffektivitet» et fremmedord, men heller en standard for alle våre realiserte prosjekter.
Vi leverer anlegg og nøkkelferdige systemer, kompakte vannverk, pumpestasjoner og trykkøkningsanlegg av god kvalitet, samt komplette høydebassenganlegg i rustfritt kvalitetsstål.