Systemer, komponeter og utstyr for vannteknologi

HydroGroup produkter oppfyller de høyeste kvalitetsstandardene og er spesielt pålitelige og holdbare:

  • Tanksystemer basert på HydroSystemTanks brukes til lagring av råvann, drikkevann eller prosessvann
  • Kundetilpassede industrianlegg for behandling av prosessvann (avgassing og ionebytte)
  • Behandling av drikkevann ved hjelp av kompakte systemer (TWK)
  • Behandling av svømmebasseng vann med HYDROZON systemer
  • Sentral mykning (hurtig avkarbonisering eller nanofiltrering)
  • Ultrafiltrering og nanofiltrering
  • Styringsteknologi og tilpasset koblingsutstyr (måle-, styrings- og prosesskontrollteknologi) osv.