Systemer for drikkevannbehandling

Behandling av drikkevann er et spørsmål om tillit. Mange tror at behandlingen består i å lage godt drikkevann av dårlig vann. Dette er nok i prinsippet mulig, men stemmer som oftest ikke. Vannbehandling gjør godt vann til enda bedre drikkevann (for eksempel ved sentral avherding eller nøytralisering), eller man må fjerne skadelige stoffer i grunnvannet, for eksempel jern, mangan eller arsen eller innholdet av naturlige organiske stoffer i sjøevann (NOM) må reduseres.

I alle disse tilfellene leverer HydroGroup skreddersydde anlegger for behandling av drikkevann. Valg av prosess og anlegg bestemmes da av rå vannkvaliteten og dagens vann problemer. I tillegg til dimensjonering og design, produksjon og installasjon som en av våre tjenester og igangkjøring og lang tid conditioning service.

HydroGroup-anlegg er en investering i fremtiden!