Uran fjerning filtre

Den naturlige radionuklider uran og radon kan også påvises i lave konsentrasjoner i naturlig drikkevann i områder med økt naturlig radioaktivitet. Mens inertgass radonen (veiledningsdose 100 Bq / l) lett avgasses og kan fjernes fra vannet ved lufting (f.eks. Ved hjelp av et hensiktsmessig utformet tankinnløp), må uran (grenseverdi 0,010 mg / l) fjernes fra vannet ved hjelp av tekniske behandlingstiltak.

Ione bytte prosessen har etablert seg som standardprosedyren. Sulfat- og karbonatkompleksene av uran er bundet og fjernet fra vannet ved hjelp av spesielle ion-selektive, sterkt basiske harpikser. Uranfjerningsfiltre regenereres ikke under drift. Når filteret er fullt lastet, vil materialet bli erstattet og regenerert i et eksternt system. Materialutveksling med transport og påfylling med desinfeksjon må utføres uten unntak av kompetent personell. En komplett vannanalyse er nødvendig for riktig dimensjonering av en anlegg. Uranfjerningsfiltre er generelt utformet for en levetid på rundt 3 år til materialet er erstattet.

Du finner mer detaljert informasjon i pdf-filen på nedlastingsområdet. eller i medie senter.

Eller: Ring oss. Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt
Ansprechpartner
Peter Paskert
Hydro-Elektrik AS
Litleåsveien 49
5132 Nyborg
Ansprechpartner
Manfred Brugger
Hydro-Elektrik GmbH
Angelestraße 48/50
88214 Ravensburg
Mer informasjon