Anlegg for full avsalting

Full avsalting

Ved full avsalting fjernes alle salter som er løst opp i vannet med en kombinasjon av sterkt sur kationbytter og sterkt basisk anionebytter.
I det første avsaltingstrinnet byttes alle kationene ut med hydrogenioner. Anionenes konsentrasjon forblir uendret, dvs. at det oppstår i tillegg til CO2 også sterke syrer som saltsyre HCl, salpetersyre HNO3 og svovelsyre H2SO4. Denne metoden blir kalles derfor også forsuring (se fig. 1).

Full avsalting
Fullavsaltingsprosess

Anleggsteknikk

Regenereringen av kationvekslerne skjer fortrinnsvis med saltsyre.
Det sure avløpet fra kationveksleren blir i det andre trinnet ledet via en anionebytter. Hvis en svakt basisk bytter brukes, fjernes bare mineralsyrene (HCl, H2SO4, HNO3) (se fig. 2).

Hvis derimot en sterkt basisk veksler brukes, kan også kiselsyre trekkes ut. Da oppstår demineralisert vann (se fig. 3).
Regenereringen av disse vekslerne skjer med sterke baser som for eksempel natronlut.

Figur, anlegg for full avsalting
Anlegg for full avsalting

Anleggets oppbygning ligner på avherdingsanleggene eller anleggene for delvis avsalting.
Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Eller: Ring oss. Vi hjelper deg gjerne.

Informasjonssenter for prosessvann
KontaktpersonerPeter Paskert

Tel. +47 9020 6778
Ta kontakt

Salesteam

Tel. +49 5241 9760-0
Ta kontakt