Avherdingsanlegg

Avherding ved bruk av ionebytte

Konsentrasjonen av de oppløste elementene kalsium, magnesium, strontium og barium i vannet (også kalt jordalkalier) betegnes som vannhardhet. Strontium og barium forekommer bare i små mengder i normalt vann og har dermed underordnet betydning.
Fellesbetegnelsen herdende bestanddeler brukes om jordalkaliene kalsium og magnesium.
Ved avherding med ionebytte blir kalsium- og magnesiumionene byttet ut med natriumioner .
Vannet ledes da over en sterkt sur kationebytter ladet med natriumioner. Ionebytteren kan regenereres med en koksaltløsning med høyere konsentrasjon. Det samlede saltinnholdet forblir uendret ved denne prosessen.

Figuren viser vannets innholdsstoffer etter avherding med ionebytte.

Et avherdingsanleggs oppbygning

Våre avherdingsanlegg settes sammen individuelt av standardkomponenter og blir dermed optimalt tilpasset vannet som skal avherdes. Et anlegg som skal brukes i industri, består vanligvis av to avherdingssøyler og én avsaltingstank med tilsvarende tilbehør. Vi legger stor vekt på høyeste kvalitet (produksjon i fabrikken i Gütersloh) og materialer og armaturer med lang levetid.

 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Du finner informasjon om anleggsutførelsen i pdf-filen i nedlastingsområdet.

Eller: Ring oss. Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt
Ansprechpartner
Fredrik Høie
Hydro-Elektrik AS
Litleåsveien 49
5132 Nyborg
Ansprechpartner
Salesteam RWT
RWT GmbH
Erlenweg 42
33335 Gütersloh
Vannhardhet

I henhold til det internasjonale enhetssystemet skal innholdet av jordalkali-ioner oppgis i mmol/l. Denne klassifiseringen brukes (i Tyskland):

  • mykt: ≤ 1,5 mmol/l
  • middels: 1,5 til 2,5 mmol/l
  • hardt: ≥ 2,5 mmol/l