Anlegg for delvis avsalting for industri

Dekarbonisering / delvis avsalting

Ved avherding byttes bare ionene til de herdende bestanddelene kalsium og magnesium ut. Ved dekarbonisering fjernes imidlertid hydrogenkarbonatsaltene i kalsiumet og magnesiumet – den såkalte karbonathardheten.
Denne prosessen fører til en delvis avsalting av vannet. Delavsaltingen skjer ved hjelp av filtrering med en svakt sur kationveksler med hydrogenioner.
Ved dekarboniseringen oppstår det karbondioksid. Dette må fjernes i en etterkoblet sprinkler. En dekarbonisering er ofte koblet foran en avherding. Regenereringen skjer fortrinnsvis med saltsyre.
Figuren viser vannmatrisen etter dekarboniseringen.

Anleggsteknikk

Anleggets oppbygning ligner på avherdingsanleggene eller anleggene for full avsalting.
Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Eller: Ring oss. Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt
Ansprechpartner
Peter Paskert
Hydro-Elektrik AS
Litleåsveien 49
5132 Nyborg
Ansprechpartner
Salesteam RWT
RWT GmbH
Erlenweg 42
33335 Gütersloh