Styreteknisk utstyr

Styring og regulering må være enkelt, entydig, funksjonelt og sikkert. Under prosjektering og planlegging av styreteknisk utstyr blir det i HydroGroup alltid lagt vekt på en god kombinasjon av høykvalitets maskinvare og pålitelig programvare. Dermed kjører anleggene betryggende sikkert og kan når som helst styres manuelt. Ved automasjon og prosesstyringsteknikk legger vi stor vekt på et visuelt og godt forberedt brukergrensesnitt. Sikker forsyning av pumper, ventiler og måleutstyr med energi og beskyttelse av disse mot skadelig overspenning, er like viktig. For områdene måling, styring og regulering  bruker vi bare velkjent teknologi av høy kvalitet.