Avherding – prinsipper

Ionebytte

Konsentrasjonen av de oppløste jordalkaliene kalsium, magnesium, strontium og barium i vannet betegnes som vannhardhet. Strontium og barium har bare underordnet betydning. Fellesbetegnelsen herdende bestanddeler brukes om jordalkaliene kalsium og magnesium.
Ved avherding med ionebytte blir kalsium- og magnesiumionene byttet ut med natriumioner (Grafik vannmatrise etter avherding). Vannet ledes da over en sterkt sur kationebytter ladet med natriumioner.
Regenereringen skjer med høyt konsentrert koksaltløsning. Det samlede saltinnholdet forblir uendret ved denne prosessen.
Avherdingsanlegg som fungerer etter ionebytteprinsippet, brukes spesielt prosessvannbehandling for industri og ved desentral avherding av drikkevann i eneboliger og flermannsboliger.

Sentral avherding av drikkevann

Ved sentral avherding av drikkevann brukes metoder som hurtigdekarbonisering eller nanofiltrering / omvendt osmose. Valg av metode avhenger av vannmatrisen, ønsket utgangs- og målhardhet og av vannmengden som skal avherdes.

Kontakt
Ansprechpartner
Fredrik Høie
Hydro-Elektrik AS
Litleåsveien 49
5132 Nyborg
Ansprechpartner
Salesteam RWT
RWT GmbH
Erlenweg 42
33335 Gütersloh
Mer informasjon
Vannhardhet

I henhold til det internasjonale enhets-systemet skal innholdet av jordalkali-ioner oppgis i mol/l eller i mmol/l.