Prosesser ved vannbehandling

Behandling av drikkevann er et spørsmål om tillit. Følgelig, for oss i HydroGroup betyr derfor vannbehandling mer enn bare å stille komponenter til rådighet. Som systemleverandør drøfter vi først den foreliggende vannproblematikken og avgjør først etterpå den nødvendige behandlingsprosessen. Gjennom filtrering kan sløringsstoffer, men også jern, mangan eller arsen fjernes fra vannet. Til dette trengs det ofte en forbehandling, for eksempel oksygenanrikning for oxydasjon.
Ved bruk av ozon (ozonering) blir råvannet desinfisert og oksidert og kan på den måten behandles til drikkevann. Ozon-biofiltrering har vunnet innpass som en effektiv prosess for behandling av humusholdig overflatevann. Ved hjelp av sentral avherding av drikkevann allerede i vannverket kan det produseres behagelig bløtt vann til lave kostnader for forbrukerne. Membranprosesser som mikro- og ultrafiltrering og nanofiltrering/omvendt osmose setter nye målestokker - særlig kombinert med andre prosesser (hybridprosesser). Vi har også små anlegg for sluttbrukeren for mykgjørende, filtrering, jern, mangan og arsen fjerning i vårt program.