Prosesser ved vannbehandling

Planlegging av anlegg for behandling av drikkevann er et spørsmål om tillit. For oss er vannbehandling mer enn bare å stille komponenter til rådighet. Vi er opptatt av å utvikle robuste systemer som skal levere vann med høy kvalitet over lang tid, og følgelig bygge nære relasjoner med våre kunder. Slik kommer vi fram til den optimale behandlingsprosessen for hver respektive vannproblematikk.

Ozon-biofiltrering har etablert seg som en effektiv prosess for behandling av humusholdig overflatevann. Ved filtrering kan partikler (suspenderte stoffer), men også jern, mangan eller arsen fjernes fra vannet. Til dette trengs det ofte en forbehandling, for eksempel oksygenanrikning for oxidasjon. Ved bruk av ozon (ozonering) blir råvannet desinfisert og oksidert, og kan på den måten behandles til drikkevann.

Membranprosesser som mikro- og ultrafiltrering og nanofiltrering/omvendt osmose setter nye målestokker - særlig i kombinasjon med andre prosesser (hybridprosesser). Ved hjelp av sentral avherding av drikkevann allerede i vannverket kan det produseres bløtt vann til lave kostnader for forbrukerne.

Vi har også små anlegg for sluttbrukeren for avherding, filtrering, og fjerning av jern, mangan og arsen i vårt sortiment.


Finn ut mer om de forskjellige prosessene under. Relatert utstyr til prosessene finner du under Våre produkter.