Trykkøkning og trykkøkningsanlegg

Trykkøkningsanlegg med fire pumper
Trykkøkningsanlegg med åtte pumper
Druckerhöhungsanlage mit Behälter

Pumpeverk brukes vanligvis til å fylle magasinanlegg, høydebasseng eller vanntårn som er plassert høyere.

En trykkøkning er alltid nødvendig hvis det naturlige forsyningstrykket (for eksempel fra en vannbeholder) ikke er tilstrekkelig for vannforsyningen.
Ved dimensjoneringen av trykkøkningsanlegg må som oftest spekter i forbruket dekkes. I tillegg til kortvarig spisslast må et trykkøkningsanlegg også kunne dekke behovet som oppstår ved eventuell brannslukking.
Trykkøkningsanlegg blir i dag prinsipielt utstyrt med flere pumper. Ofte blir en eller to små grunnlastpumper kombinert med 2 til 6 store spisslastpumper. For anlegg med turtallstyring kreves vanligvis bare små trykkbeholdere, hvis trykkbeholdere kreves i det hele tatt.

Kompakttrykkøkninger brukes både i industrien og i den offentlige vannforsyningen.

Vi hjelper deg gjerne med å velge, og med å dimensjonere trykkøkningsanlegg optimalt.

Prosjekt exempler som 3D grafikken

Trykkøkningsanlegg med 5 pumper og gjennomstrømningstrykkbeholder, 100 m³/t ved 6 bar

Trykkøkningsanlegg med 3 x pumper og 1 x topplastpumpe

Trykkøkningsanlegg med 3 x pumper

Vår portefølje av tjenester inkluderer:

  • rådgivning,
  • skisseprosjekter,
  • kostnadsberegning,
  • konstruksjon og detaljplanlegging.

Gi oss en utfordring, du vil ikke angre! Våre mål er høykvalitets og bærekraftige systemer og fornøyde kunder!

Kontakt Scandinavia
Ansprechpartner
Fredrik Høie
Hydro-Elektrik AS
Litleåsveien 49
5132 Nyborg