Rørtank som drikkevannsbasseng

To rørtanker med tilkoblingsaksel
Rørkjeller mellom to rørtanker
Visning gjennom siktglasset inn i den fylte rørtanken
Rørtank etter tildekking med jord
Rørtank som samlesjakt for oppsamling av kildevann
Innvendig visning av installasjonsrommet av rørtank
Rørtank etter produksjon
Rørtank klargjort for transport
Transport av rørtank med helikopter

Rørtank i rustfritt stål

Rørtanker i rustfritt stål er en ideell løsning som sikrer maksimal opprettholdelse av vannkvaliteten. Rustfritt stål er inert og har lenge vært førstevalget innen drikkevannsforsyning med HydroSystemTank-løsninger installert inne i bygninger.

For bruksområder der stående tanker ikke kan installeres inne i bygg og for mindre magasinanlegg finnes det en liggende rørtanker i ulike utførelser for installering under bakken. Den egentlige vannmagasineringen foregår da i en eller flere "rørtanker" av rustfritt stål i kvalitet Duplex 1.4162/S32101 (Lean Duplex). De beisede og passiviserte beholderne i rustfritt stål kan behandles utvendig avhengig av monteringssituasjon – enten med beskyttende maling av høy kvalitet eller med dreneringsduk som beskytter ytterkledningen.

HydroSystemTank som rørtank finnes i ulike utførelser:

  • HST-L: Enkelt rørtanker med integrert betjeningsrom / installasjonsrom
  • HST-LB: Enkelt rørtanker med betongromcelle som betjeningsrom  / installasjonsrom
  • HST-LB/DUO eller TRIO: To eller tre rørtanker med betongromcelle som betjeningsrom / installasjonsrom

Rørtank med integrert installasjonsrom HST-L

I denne liggende rørtank er installasjons- og betjeningsrommet integrert i rørtanken. Tilgang til installasjonsrommet skjer ovenfra via en kuppel eller via en dør på bakkenivå. Størrelsen på betjeningsrommet tilpasses installasjonens plassbehov. Tilgang til rørtanker er mulig via en inspeksjonsluke i betjeningsrommet. Ventilasjon skjer via et høyytelsesfilter – direkte eller via beholderoverløp med vannlås. Integrert belysning med seglass gir mulighet for god optisk kontroll av innholdet i beholderen. I tilfeller der det er nødvendig med to magasinbeholdere plasseres installasjonsrommet i midten.

Rørtank med betongromcelle HST-LB

Ved installasjoner med denne rørtank plasseres installasjons- og betjeningsrommet i en stor betongromcelle bygget opp av prefabrikkerte komponenter. Alle tilkoblinger og inspeksjonsluken DN 800 i beholderen er samlet i et rektangulært tilkoblingsfelt. Tilgang til betjeningsrom skjer på bakkenivå via en dør. Størrelsen på betjeningsrommet tilpasses installasjonens plassbehov og tankens plassering.Til beholdertilkoblingen blir det støpt inn ferdige rammer av rustfritt stål. i denne rammen monteres tilkoblingsfeltet for beholderen og sveises fast med rammen hele veien rundt.
Eksempel:
Rørtank som reservoar av type HST-LB UNO med betongromcelle

Flere rørtanker med betongromcelle HST-LB/DUO

Det beholder systemet HST-LB/DUO (eller TRIO) har flere rørtanker og en foranliggende romcelle av prefabrikkerte betongelementer. Denne utførelsen leveres for beholderanlegg på inntil 3 x 100 m³.
Eksempel:
Magasinbeholder av type HST-LB DUO med betongromcelle

Data Enkeltbeholder

Volum V [m³] 15 30 45 60 75 90 100
Sylindrisk lengde L [m] 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 13,7
Transportlengde ca. [m] 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 14,7

Tilpassede løsninger gjennom det modulære systemet

Du kan kombinere flere rørtanker på forskjellige måter. På denne måten kan den optimale løsningen skapes for de respektive geografiske forhold.

Du finner mer informasjon om rørtanker i pdf-filene i nedlastingsområdet. Mulige adkomst- og transportveier er faktorer som påvirker beslutningen og må avklares på forhånd. Vi hjelper deg gjerne med prosjekteringen.

Ring oss så utvikler vi den beste løsningen sammen med deg.