HydroSystemTank som rørtank

Rørtank i rustfritt stål

Drikkevannstanker i rustfritt stål er en ideell løsning som sikrer maksimal opprettholdelse av vannkvaliteten. Rustfritt stål er inert og har lenge vært førstevalget innen drikkevannsforsyning med HydroSystemTank-løsninger installert inne i bygninger.

For bruksområder der stående tanker ikke kan installeres inne i bygg og for mindre magasinanlegg finnes det en liggende HydroSystemTank i ulike utførelser for installering under bakken. Den egentlige vannmagasineringen foregår da i en eller flere "rørtanker" av rustfritt stål i kvalitet Duplex 1.4162/S32101 (Lean Duplex). De beisede og passiviserte beholderne i rustfritt stål kan behandles utvendig avhengig av monteringssituasjon – enten med beskyttende maling av høy kvalitet eller med dreneringsduk som beskytter ytterkledningen.

HydroSystemTank som rørtank finnes i ulike utførelser:

  • HST-L: Magasinbeholder med integrert betjeningsrom / installasjonsrom
  • HST-LB: Magasinbeholder med betongromcelle som betjeningsrom  / installasjonsrom
  • HST-LB/DUO eller TRIO: To eller tre magasinbeholdere med betongromcelle som betjeningsrom / installasjonsrom

Rørtank med integrert installasjonsrom HST-L

I denne liggende magasinbeholderen av rustfritt stål er installasjons- og betjeningsrommet integrert i beholderen. Tilgang til installasjonsrommet skjer ovenfra via en kuppel eller via en dør på bakkenivå. Størrelsen på betjeningsrommet tilpasses installasjonens plassbehov. Tilgang til magasinbeholderen er mulig via en inspeksjonsluke i betjeningsrommet. Ventilasjon skjer via et høyytelsesfilter – direkte eller via beholderoverløp med vannlås. Integrert belysning med seglass gir mulighet for god optisk kontroll av innholdet i beholderen. I tilfeller der det er nødvendig med to magasinbeholdere plasseres installasjonsrommet i midten.

Rørtank med betongromcelle HST-LB

Ved installasjoner med denne liggende magasinbeholderen i rustfritt stål plasseres installasjons- og betjeningsrommet i en stor betongromcelle bygget opp av prefabrikkerte komponenter. Alle tilkoblinger og inspeksjonsluken DN 800 i beholderen er samlet i et rektangulært tilkoblingsfelt. Tilgang til betjeningsrom skjer på bakkenivå via en dør. Størrelsen på betjeningsrommet tilpasses installasjonens plassbehov og tankens plassering.Til beholdertilkoblingen blir det støpt inn ferdige rammer av rustfritt stål. i denne rammen monteres tilkoblingsfeltet for beholderen og sveises fast med rammen hele veien rundt.
Eksempel:
Reservoar av type HST-LB UNO med betongromcelle

Flere rørtanker med betongromcelle HST-LB/DUO

Den liggende magasinbeholderen HST-LB/DUO (eller TRIO) har flere rørtanker og en foranliggende romcelle av prefabrikkerte betongelementer. Denne utførelsen leveres for beholderanlegg på inntil 3 x 100 m³.
Eksempel:
Magasinbeholder av type HST-LB DUO med betongromcelle

Data Enkeltbeholder

Volum V [m³] 15 30 45 60 75 90 100
Sylindrisk lengde L [m] 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 13,7
Transportlengde ca. [m] 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 14,7

Tilpassede løsninger gjennom det modulære systemet

Du kan kombinere flere reservoarer på forskjellige måter. På denne måten kan den optimale løsningen skapes for de respektive geografiske forhold.

Du finner mer informasjon om liggende beholderanlegg i pdf-filene i nedlastingsområdet. Mulige adkomst- og transportveier er faktorer som påvirker beslutningen og må avklares på forhånd. Vi hjelper deg gjerne med prosjekteringen.

Ring oss så utvikler vi den beste løsningen sammen med deg.