HydroSystemTank som rørtank

Rørtank i rustfritt stål

Drikkevannstanker i rustfritt stål er en ideell løsning som sikrer maksimal opprettholdelse av vannkvaliteten. Rustfritt stål er inert og har lenge vært førstevalget innen drikkevannsforsyning med HydroSystemTank-løsninger installert inne i bygninger.

For bruksområder der stående tanker ikke kan installeres inne i bygg og for mindre magasinanlegg finnes det en liggende HydroSystemTank i ulike utførelser for installering under bakken. Den egentlige vannmagasineringen foregår da i en eller flere "rørtanker" av rustfritt stål. De beisede og passiviserte beholderne i rustfritt stål kan behandles utvendig avhengig av monteringssituasjon – enten med beskyttende maling av høy kvalitet eller med dreneringsduk som beskytter ytterkledningen.

HydroSystemTank som rørtank finnes i ulike utførelser:

  • HST-L: Magasinbeholder med integrert installasjonsrom
  • HST-LB: Magasinbeholder med betongromcelle som installasjonsrom
  • HST-LB/DUO eller TRIO: To eller tre magasinbeholdere med betongromcelle som installasjonsrom

Rørtank med integrert installasjonsrom HST-L

I denne liggende magasinbeholderen av rustfritt stål er installasjons- og betjeningsrommet integrert i beholderen. Tilgang til installasjonsrommet skjer ovenfra via en kuppel eller via en dør på bakkenivå. Størrelsen på betjeningsrommet tilpasses installasjonens plassbehov. Tilgang til magasinbeholderen er mulig via en inspeksjonsluke i betjeningsrommet. Ventilasjon skjer via et høyytelsesfilter – direkte eller via beholderoverløp med vannlås. Integrert belysning med seglass gir mulighet for god optisk kontroll av innholdet i beholderen. I tilfeller der det er nødvendig med to magasinbeholdere plasseres installasjonsrommet i midten.

 

liggende magasinbeholderen
Rørtankanlegg HST-L

Størrelser som leveres

Tankvolum HST-L rørtank

Rørtank med betongromcelle HST-LB

Ved installasjoner med denne liggende magasinbeholderen i rustfritt stål plasseres installasjons- og betjeningsrommet i en stor betongromcelle bygget opp av prefabrikkerte komponenter. Tilgang skjer på bakkenivå via en dør. Størrelsen på betjeningsrommet tilpasses installasjonens plassbehov og tankens plassering.
Eksempel:
Liggende magasinbeholder av type HST-LB UNO med betongromcelle

Rørtankanlegg med forsjakt HST-LB/UNO

Flere rørtanker med betongromcelle HST-LB/DUO eller TRIO

Den liggende magasinbeholderen HST-LB/DUO eller TRIO har flere rørtanker og en foranliggende romcelle av prefabrikkerte betongelementer. Denne utførelsen leveres for beholderanlegg på inntil 3 x 125 m³.
Eksempel:
Liggende magasinbeholder av type HST-LB DUO med betongromcelle

Dobbelttankanlegg HST-LB/DUO

Størrelser som leveres

rørtanker tank volum

 

Du finner mer informasjon om liggende beholderanlegg i pdf-filene i nedlastingsområdet. Mulige adkomst- og transportveier er faktorer som påvirker beslutningen og må avklares på forhånd. Vi hjelper deg gjerne med prosjekteringen.

Ring oss og vi finner den beste løsningen i fellesskap.

Informasjonssenter område Scandinavia
KontaktpersonerPeter Paskert

Tel. +47 9020 6778
Ta kontakt

Alexandra Seidinger

Tel. +47 9095 0488
Ta kontakt

Salg internasjonalt
KontaktpersonerManfred Brugger

Tel. +49 751 6009-47
Ta kontakt