Høydebasseng og Drikkevannbasseng

Øvre operasjonsnivå for en drikkevannstank
Trebygning rundt drikkevannsbasseng
Tre drikkevannsbassenger med en kapasitet på 800 m³ hver i bygningen.
Installasjon av en drikkevannsbasseng med trykkøkningssystem
Vanntilførsel til drikkevannsbasseng
Drikkevannsbasseng i en høytrykks pumpestasjon
Drikkevannsbasseng i trebygningen
Drikkevannstank med integrert rensesystem
Betjeningsplattform mellom drikkevannsbassenger

Drikkevannbeholdere i rustfritt eller syrefast stål

HydroSystemTanks - det originale - lever opp til sine forventninger!

HydroSystemTanks står også for vannforsyning med høy kvalitet og sikkerhet,
(på tysk: "Hochwertige und Sichere Trinkwasserversorgung").

Drikkevannbeholdere i rustfritt eller syrefast stål er den ideelle løsningen og en garantist for maksimal opprettholdelse av vannkvaliteten.
Rustfritt stål er inert og har lenge vært førstevalget som materiale innen drikkevannforsyning. En spesiell egenskap som ofte fremheves er det rustfrie stålets bestandighet mot kjemisk korrosjon, som gir lang levetid.

Drikkevansbeholderne i rustfritt eller syrefast stål er sveiset, konservert og passivert. Tetningsmaterialer kreves ikke.

Vi bearbeider alle vanlige typer rustfritt stål, som 304 (SS2333), 316 L(SS2347), 316Ti (SS2350) eller Duplex-stål LDX 2101. Du finner informasjon om de forskjellige materialene i filen "INOX Stainless Steel" i nedlastingsområdet.

Mantelen til våre drikkevansbeholdere fremstilles ved bruk av en spesiell metode, og sveises sammen automatisk i høy kvalitet med en patentert sveiseprosess.
Også det integrerte automatiske rengjøringssystemet er unikt. Det gjør det mulig som - avhengig av design - muliggjør enten full innvendig høytrykksrengjøring av vegger eller fullstendig innvendig rengjøring av tak, vegg og gulv, uten at det er nødvendig å gå på beholderen.
Seglass, integrert belysning og betjeningsplattformer gir mulighet til full kontroll over magasininnholdet, tillegg til komfortabel og sikker betjening.

Konstruksjon og prinsipiell oppbygning

I høydebassengsystemer plasseres de hermetisk lukkede HydroSystemTanks® i enkle bygninger. På den måten sikres svært god overvåking.
De store variasjonsmulighetene når det gjelder plassering av høydebasseng gjør at vi ikke kan presentere en standardisert byningsløsning for alle bruksområder. Det variable systemet gir mulighet til kreativitet i planleggingen.

Prinsipielt består byggverkene av en underdel i betong, og et bygg oppå denne, for eksempel:

  • Bygning med stenderverk i tre
  • Industrihallkonstruksjon med paneler
  • Hall bygd av ferdige betongelementer (sandwich-plater) eller
  • Mur

Du finner mer detaljert informasjon i PDF-filene i nedlastingsområdet.

Eller, ring oss. Vi hjelper deg gjerne.