Vannbehandlingsanlegger for Mikro- og Ultrafiltrasjon

Oversikt membran anlegger

Membranprosesser er blant de mest innovative filtreringsteknikkene.

I tillegg til standardutstyr for

  • Mikrofiltrering (MF)
  • Ultrafiltrering (UF)

med standardfiltreringselementer på polymerbasis, tilbyr vi avansert prosess teknologi og proprietære membranmoduler basert på keramikk. Fokuset her er på moduler med særlig høy permeabilitet og med meget god kjemikalieresistens.

Et mobilt containersystem er tilgjengelig for testing på stedet. Dette gjør det mulig å finne den beste prosessteknologien selv for vanskelige tilfeller.Et spesielt fokus på våre aktiviteter ligger i en vellykket implementering av en kjemisk fri anleggsoperasjon. Modulene regenereres ved bruk av ozon.

Membranfiltrering med ozonregenerasjon (Pat)

Filtreringsprosesser basert på mikro- eller ultrafiltrering brukes på mange områder for behandling av vann. Et hovedproblem med membranprosessene er den såkalte Fouling. Fouling resulterer i puddling og tilstopping av porene på membranen, noe som fører til en økning i trykkfallet eller en reduksjon i filtreringsytelsen. Fouling kan ikke reverseres ved normal spyling. For fjerning av fouling lagene er det nødvendig med mer eller mindre intensiv kjemisk oksidativ rengjøring, noe som krever tilsvarende etterbehandling av avløpsvann (AOX-dannelse).
Ved å bruke ozon foran membranen, kan forurensning permanent unngås hvis den filtreres med ozonholdig vann. Imidlertid krever denne driftstilstand et aktivert karbonfilterstrinn nedstrøms for membranstrinnet for å fullstendig redusere gjenværende ozon som passerer gjennom membranen i vannet. Til syvende og sist er et karbonfilter imidlertid en kilde til bakterier, og derfor er en endelig desinfeksjonsoperasjon med f.eks. Klor er nødvendig.
HG-MFO-metoden (Pat) løser denne konflikten permanent. Ozon brukes her bare for regenerering eller for profylaktisk minimering av fouling lag i lukket krets.

Vi vil gjerne støtte deg i prosjektplanlegging.

Ring oss og vi vil utvikle den beste løsningen for deg.

Kontakt
Ansprechpartner
Peter Paskert
Hydro-Elektrik AS
Litleåsveien 49
5132 Nyborg
Ansprechpartner
Christian Kiechle
Hydro-Elektrik GmbH
Angelestraße 48/50
88214 Ravensburg