Nanofiltrerings- og omvendt osmose-systemer

Lavtrykks nanofiltreringssystem
Nanofiltreringssystem for 70 m³/t
Vannverk med nanofiltreringsanlegg
Nanofiltreringsanlegg
Endport nanofiltrering
Dosering av antiskalant i nanofiltreringsteknologi

Nanofiltrasjon (NF) og omvendt Osmose (RO)

Omvendt osmose er en ofte brukt prosess innen vannavsalting. Ved omvendt osmose kan monovalente ioner fjernes fra vannet. Dette krever tilstrekkelig membraner og høyt arbeidstrykk på opptil 60 bar.

Nanofiltrering (NF) er en identisk prosess. Imidlertid er retensjonsratene lavere enn i omvendt osmose. Nanofiltrering arbeider med et lavere vanntrykk på mindre enn 8 bar. Nanofiltrering eller NF blir derfor ofte omtalt som lavtrykksomvendt osmose (LPRO).

Hovedanvendelsen til nanofiltrering er mykning av drikkevann, fjerning av DOC (farge) eller redusering av antropogene sporstoffer.

Nedstrøms deacidification

Nanofiltrering fjerner faste stoffer mens gasser kan diffundere gjennom membranen. Dette fører til behovet for avsyring etter mykning med nanofiltrering. Dette kan gjøres f.eks. ved cross-flow aeration.

Vi vil gjerne støtte deg i prosjektplanlegging.

Ring oss og vi vil utvikle den beste løsningen for deg.

Kontakt
Ansprechpartner
Fredrik Høie
Hydro-Elektrik AS
Litleåsveien 49
5132 Nyborg
Ansprechpartner
Christian Kiechle
Hydro-Elektrik GmbH
Angelestraße 48/50
88214 Ravensburg