Rask decarbonisering

Hurtig dekarbonering regnes som den billigste og miljøvennlige prosessen for sentralisert mykning av drikkevann - spesielt når det mykes av store mengder vann.
Ved hurtig dekarbonisering fjernes kalken i en såkalt fluidisert pelletreaktor.
 

Fordeler med mykning i en fluidisert pelletreaktor

 • Mykgjøring fra hardhetsområde 4 til 2
 • Forebygging eller reduksjon av kalkavsetninger i varmtvannssystemer
 • Lavere energiforbruk
 • Mer behagelig og hudvennlig vann
 • Lavere forbruk av regenereringssalter
 • Lavere forbruk av vaskemidler og rengjøringsmidler
 • Mindre avløpsvannforurensning
 • Magnesiuminnholdet forblir konstant
 • Pellets for landbruksbruk
 • Tilleggskostnader for sluttbrukere: kun 0,10-0,15 € uro / m3

Kalk-karbonsyrebalansen blir forstyrret ved dosering av lut (avhengig av råvannskvaliteten - kaustisk soda eller kalkmælk) i en slik grad at kalken faller ut og vokser opp til pellets ved krystallisasjon. Pelletsene svømmer i reaktoren som strømmer fra bunn til topp, vokser opp og fjernes fra reaktoren fra tid til annen. Systemene opererer helt automatisk.

RCD med dosering natriumhydroksyd

I den såkalte "Amsterdam-prosessen" bæres mykning i reaktoren med fluidisert sjikt ved dosering av natriumhydroksyd (NaOH). En ekstremt intensiv innblanding oppnås ved hjelp av spesielle dyser som får kalk til å falle spontant og vokse til pellets. Natriumhydroksidet øker natriuminnholdet i vannet litt.
Fordeler med denne prosessen:

 • Utgangsgrumlen er ekstremt lav
 • Som regel er det ikke nødvendig med nedstrøms filterstrinn

RDC med lime melk dosering

I den nyutviklede prosessen er mykningen i fluidbed-reaktoren basert på dosering av kalkmelk (CaOH). Dosering utføres her via doseringslanser direkte inn i reaktorinnløpet. Også her vokser kalk i pellets. Ved kalkmælksdosering må et filtersystem lokaliseres nedstrøms for avklaring.

Fordeler med denne prosessen:

 • Natriuminnholdet i vannet forblir konstant
 • Billigere enn Amsterdam-prosessen

Mykeanlegg må utformes system-spesifikt. For dette er en bred datainnsamling og / eller databas nødvendig. Vi står til din disposisjon.

Detaljert informasjon finnes i nedlastingsområdet og i Media Center.

Eller enda bedre: ring oss.

Kontakt
Ansprechpartner
Fredrik Høie
Hydro-Elektrik AS
Litleåsveien 49
5132 Nyborg
Mer informasjon