UV-anleggsteknikk

Stråling med UV-lys

Desinfeksjon av vann med UV-lys er en fysisk prosess. Ved gunstige betingelser inaktiverer UV-C-strålingen mikroorganismene i vannet slik at disse ikke lenger kan formere seg, og de dør. Ettersom dette er en fysisk prosess, oppstår det ingen kjemiske eller helsefarlige biprodukter ved en UV-behandling.

UV-systemer kan bare desinfisere effektivt hvis vannet er fritt for turbiditet. Denne prosedyren forutsetter at UV-strålingen når frem til mikroorganismene med tilstrekkelig styrke. Ved utforming av et UV-anlegg er det derfor tvingende nødvendig å ta hensyn til lysgjennomtrengeligheten i vannet. Lysgjennomtrengeligheten i vannet er definert ut fra UV-absorpsjon ved bølgelengden 254 nm og angis som SAK, SSK eller transmisjon.

Hvis turbiditetsverdier svinger (for eksempel i kildevann), må en kontinuerlig turbiditetsmåling utføres oppstrøms. Ved turbiditetsverdier større enn 0,3 FNU, må vannet kastes. Alternativt kan en partikkelseparerende prosesstrinn, slik som hurtig filtrering med flokkulering trinn, membranfiltrering (mikrofiltrering, ultrafiltrering) etc. kan monteres på innløpet.

UV-behandlingen virker bare under bestrålingstiden, og har med andre ord ingen varig effekt. UV-anlegg brukes ofte som siste trinn i en behandlingskjede, som avsluttende hygienisering. På vannbehandlingsområdet foretrekker vi å bruke lavtrykks høyytelseslykter. Lampens levetid er begrenset til ca. 12.000 til 14.000 driftstimer. Sertifiserte systemer er utstyrt med en målesensor for å kontrollere strålingsintensiteten.

Større systemer kan leveres med effektregulering og / eller med integrert viskersystem. I spesielle tilfeller kan systemene også utstyres med et kjemisk rengjøringssystem.

Vi benytter anlegg fra forskjellige produsenter i bruksområder fra 1 m³ / t (små systemer) opp til 900 m³ / t per anlegg. Valget av de ideelle UV-anlegger avhenger av respektive vannkvalitet.

Vi er glade for å hjelpe deg med vår brede erfaring. Ring oss!

Informasjonssenter drikkevannbehandling
KontaktpersonerPeter Paskert

Tel. +47 9020 6778
Ta kontakt