Filteranlegger KIF

Filterranlegg for filtrering, avjerning og avmanganing

Standardfilteranleggene vi produserer av typen KIF (grusfilteranlegg) er driftsklare enheter. Kapasitetsangivelsene nedenfor med hensyn til filtrering, avjerning og avmanganing er basert på mange års erfaring og er ment som veiledende verdier. Det må alltid foretas en kontroll, eller dimensjoneringen må skje, med utgangspunkt i de gjeldende råvannverdiene. Avsyringsfiltre, aktivkullfiltre og GEH-filtre må alltid dimensjoneres i samsvar med bruksområdet. Våre eksperter hjelper deg gjerne.

Oppbygning og utførelse


Filterbeholderne består av:

  • konkav endedel oppe og nede og sylindrisk manteldel
  • påflenset eller sveiset dysebunn, inkludert påskrudde filterdyser
  • indre slamtrakt
  • alle nødvendige stusser for råvannsinnløp, rentvannsutløp, spylevannsinnløp og -utløp, spyleluft og ventilasjon
  • deflektorer på spyleluftstussene
  • beholderben,
  • inspeksjons- hhv. rengjøringshull og typeskil

Kapasitetsdata grusfilteranlegg


Filterbeholderne er dimensjonert for følgende betingelser:

  • maks. driftstrykk 4 bar ved KIF 35 og KIF 45 og 6 bar fra KIF 50
  • maks. driftstemperatur 40 °C

Du finner informasjon om anleggsutførelsen i pdf-filen i nedlastingsområdet. En kundespesifikk utførelse med avvikende verdier for trykk og temperatur er mulig på forespørsel. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.
Eller: Ring oss. Vi hjelper deg gjerne.