Membranavgassing

Ved hjelp av membranavgassing kan karbondioksid (CO2) fjernes fra vannet i ren stripperluftsdrift til en verdi under 2 mg/l (ppm) eller i kombinasjon med en vakuumpumpe til en verdi under 1 mg/l (ppm).
Hvis det brukes teknisk nitrogen som strippermedium, i tillegg til en vakuumpumpe, kan oksygeninnholdet (O2) reduseres til restverdier under 1 µg/l (ppb), noe som er pråkrevd i f.eks. halvlederindustrien.
Membranavgassing er en svært effektiv avgassingmetode. Den brukes også til støtte avsaltingsprosesser.

De enkelte hullfibermembranene settes sammen i moduler (såkalte membrankontaktorer). Væsken strømmer via kontaktorens innløpsstuss til fordelerrøret og styres langs hullfibrene ved hjelp av en barriere, slik at gassene kan trenge inn i hullfibrene. Den avgassede væsken strømmer deretter ut av kontaktoren via et samlerør og den tilstøtende utløpsstussen. Strippergassen føres i motstrøm innvendig gjennom hullfibrene via to separate stusser. Avhengig av kravene til gassutgangskonsentrasjonen og behandlingsmengden kobles de individuelle kontaktorene enten i en rekke, eller parallelt ved høy volumstrøm.

Et membranavgassingsanlegg består hovedsakelig av:

  • membrankontaktorer
  • forfilter med 3 µm filterfinhet for strippergass
  • forfilter med 5 µm filterfinhet for væsken som skal avgasses
  • måleapparater og armaturer
  • rammer og rørforbindelser
  • komponenter for strippergassen
  • vakuumpumper/vifte
  • rørledninger

Membranavgassing tilbys nå med omvendt osmose og elektrodeionisering (EDI). For det første går fritt karbondioksid gjennom membranen til anlegget for omvendt osmose, og for det andre frigjøres det mer karbondioksid gjennom endringen av likevekten mellom kalk og kullsyre. Dette utgjør en betraktelig belastning for det etterkoblede EDI-anlegget. Her er membranavgassing et perfekt supplement mellom omvendt osmose og EDI, ettersom den fjerner CO2 sikkert fra permeatet.

Bruksbetingelser

Tilleggsvannet må i det minste være avkarbonisert (delvis avsaltet) eller avherdet, ettersom det under avgassingen felles herdende bestanddeler på grunn av endringen av likevekten mellom kalk og kullsyre, og disse kan blokkere membranfibrene (scaling). I tillegg uløste stoffer må fjernes så godt det lar seg gjøre med filtrering, ettersom disse også kan forårsake blokkeringer (fouling).

Medietemperaturen for strippergassen (ved CO2-fjerning) bør ligge ved maks. 30 °C. Høyere driftstemperaturer (opptil 60 °C) er mulig ved bruk av nitrogen som strippergass (til O2-fjerning).

Spesielle applikasjoner

  • Full avsalting med ionebyttere
  • Omvendt osmose og EDI (Elektrodeionisering)

 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Du finner veldig detaljert informasjon om anleggsutførelsen og utførelsen av komponenter i pdf-filen i nedlastingsområdet.

Eller: Ring oss. Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt
Ansprechpartner
Peter Paskert
Hydro-Elektrik AS
Litleåsveien 49
5132 Nyborg
Ansprechpartner
Salesteam RWT
RWT GmbH
Erlenweg 42
33335 Gütersloh