HydroSystemTanks i spesialutførelse

Spesialbeholdere

Til spesielle prosjekter som ikke kan realiseres med standardløsninger, fremstiller vi individuelle spesialbeholdere i samsvar med dine spesifikke krav. Spesialbeholderne lages som skreddersydde løsninger og tilpasses spesifikt til objektet. Beholderne fremstilles i rustfritt stål av høy kvalitet.
Noen eksempler på spesialbeholdere:

 • Reaksjonsbeholdere med eller uten inventar i liggende eller stående utførelse til bruksområder med ozon, innenfor ozonering av drikkevann eller avløpsvann
 • Storfilterbeholdere til nedstrøms- eller oppstrømsfiltrering for behandling av drikkevann og avløpsvann
 • Fjerning av sporstoffer i drikkevann eller avløpsvann (filter med aktivt kull, biofilter)
 • Beholdere med spesiell utforming (rektangulær, halvrund, konisk osv.) 
 • Beholdere med inventar, røreverk, varmeslanger osv. 
 • Beholdere av spesielle materialer 
 • Beholdere med doble vegger osv. 
 • Varmeakkumulatorbeholdere

Vi planlegger og produserer gjerne en unik løsning for deg. Her viser vi noen eksempler, men det er imidlertid ikke alle bruksområder som kan vises her. Men du vil nok bli overrasket over det mangfoldet av løsninger som finnes med HydroSystemTanks. 

Storfilter

Filterbeholdere med diameter inntil 4,5 m kan til dels transporteres. Store filterkapasiteter kan for det meste bare realiseres ved hjelp av parallellkobling av flere filterbeholdere eller filter i betong. Med vår spesielle produksjonsprosess kan vi også fremstille trykkløse filtre med diameter på inntil 8 m eller filterflate på inntil 50 m². Filtrene får gjennomgående dysebunn samt alt nødvendig inventar for jevn mating med vann som skal behandles, samt for fordeling og bortledning av spylevann og spyleluft. 
Mulige bruksområder:

 • Biofiltrering av drikkevann og avløpsvann
 • Filtrering med aktivt kull for fjerning av sporstoffer i drikkevann og avløpsvann
 • Filtrering ved bruk av kalsiumkarbonat for herding av drikkevann og avsyring
 • Forfiltrering

Reaksjonsbeholdere

Reaksjonsbeholdere brukes til økning av reaksjonstidene ved ozonering av vann. Vi fremstiller liggende og stående ozongasstette lavtrykksbeholdere i nesten enhver utførelse. Inventar for sikring av jevn stempelstrømning, for avgassing, videre intensiv blanding osv. dimensjoneres og fremstilles etter behov. Reaksjonsbeholdere dimensjoneres prinsipielt spesifikt for bruksområdet. 

Du finner mer detaljert informasjon om reaksjonsbeholdere i nedlastingsområdet.

Multifunksjonelle varmeakkumulatorer i rustfritt stål

En stor varmtvannstank med nyttevolum på 4 100 m³ danner selve hjertet i det soldrevne nærvarmeanlegget i Hamburg Bramfeld. Byggingen av denne beholderen medførte ekstra utfordringer fordi dette på flere måter var pionerarbeid. Denne beholderen av rustfritt Duplex-stål 1.4162 har en diameter på 23 m og en sylindrisk høyde på 10 m. Du finner mer informasjon om dette interessante objektet i fagpublikasjonen i nedlastingsområdet (engelsk språk).

Spesialtanker

Det som ser ut som en for lang filterbeholder, er en helt spesiell vanntank. Beholderen som var nødvendig til et spesielt bruksområde innen dekopling, har en diameter på 2,80 m, en høyde på knapt 18 m og et volum på knappe 100 m³. Beholderen er et utmerket eksempel på hva som kan realiseres med HydroSystemTanks som utgangspunkt. 

Trenger du en spesialbeholder, er det bare å sende oss en forespørsel. I alle tilfeller vil de mulige adkomst- og transportveiene være faktorer som påvirker beslutningen og må avklares på forhånd.

Du finner detaljert informasjon i nedlastingsområdet og under Videoer i mediasenteret.

Eller: Ring oss. Vi hjelper deg gjerne. 

Contact Scandinavia
Ansprechpartner
Peter Paskert
Hydro-Elektrik AS
Litleåsveien 49
5132 Nyborg
Kontakt internasjonalt
Ansprechpartner
Manfred Brugger
Hydro-Elektrik GmbH
Angelestraße 48/50
88214 Ravensburg