Måling, styring og regulering (MSR)

Styreskap med PLS for EMSR
Måling av ozon i vann
Frekvensomformer for pumpestyring
Magnetisk induktiv strømningsmåling
Strømningsmåling med flottør for gass
Overvåking av romluft
Transmitter for turbiditetsmåling

Måling

Ved måling fastslå fysiske eller kjemiske størrelser. Sensorer registrere dataene og sender disse videre til en måleomformer, som omdanner dataene til tilhørende signaler eller visningsverdier. Kombinasjonen av sensor og måleomformer kalles vanligvis et måleinstrument.

Måleinstrumenter brukes til måling av

 • trykk, temperatur, gjennomstrømning
 • pH-verdi, Redox-spenning
 • ozonkonsentrasjon i prosessluft og vann
 • forurensningsstoffer i luften
 • måling av ledeevne, ionmåling
 • osv.

Det er svært viktig å velge riktige måleinstrumenter. Spør oss. Vi hjelper deg gjerne med å finne riktig instrument til de forskjellige bruksområdene.

Styring

Med styringer kan bestemte prosesser defineres etter et fastsatt mønster eller en fastsatt plan. Et typisk eksempel er en pumpestyring. En startkommando (for eksempel "tom beholder") gjør at en strømkrets kobles inn og setter pumpen i drift og lar den pumpe helt til en bestemt mengde er transportert eller et bestemt fyllingsnivå er nådd.
Under drift registreres og analyseres viktige driftstilstander (motortemperatur, massestrøm, innløpstrykk osv.).

Pålitelige styringer har høyt beskyttelses- og overvåkingsnivå.

Reguleringsanordninger

Reguleringsanordninger holder bestemte forhåndsinnstilte driftsverdier på et konstant nivå. Eksempler på reguleringsanordninger:

 • Temperaturregulering
 • Trykkregulering
 • Gjennomstrømnings- og mengderegulering
 • Nivåregulering
 • Regulering av kjemiske størrelser, for eksempel ozonkonsentrasjoner

Reguleringsoppgaver krever i tillegg til den teoretiske kunnskapen også stor praktisk erfaring, både når det gjelder valg av måleteknikk og valg av riktige reguleringskomponenter. Du kan stole på vår erfaring.