Remote control, fjernovervåking og prosesstyringsteknikk (SCADA)

Fjerntilgang

Fjerntilgang er en grunnleggende forutsetning for fleksibel betjening og overvåking av et anlegg. Vi benytter oss i den forbindelse av klare og velutprøvde konsepter.

Hvilket system som er optimalt for operatøren, avhenger

 • av behovet,
 • hvor mange anlegg som skal overvåkes,
 • nødvendigheten av dataregistrering/-analysering,
 • alarmeringen ved feil
 • og av de tilgjengelige kommunikasjonskanalene

Telekontroll / Remote control

Telekontroll er overvåking og kontroll av fjernsystemer ved hjelp av signalomformingsmetoder. Dette kan gjøres fra en eller flere steder.
Telekontrollteknologi skiller mellom individuelle telekontrollstasjoner og høyere kontrollsentraler for telekontroll.
Sentrale funksjoner av telekontrollsystemer er f.eks.

 • Støtte for alle vanlige overføringsbaner og kombinasjoner
 • Felles protokoll
 • Høyoppløselig datamåling og oppkjøp med buffering
 • Kraftig databehandling
 • Feilmeldingsoverføring
 • Modulær utvidbarhet
 • Videoovervåkning
 • etc.

Prosesstyringssystem

Et prosesstyringsystem brukes for å styre (styre og regulere) et prosessteknisk anlegg som for eksempel et vannbehandlingsanlegg eller et komplett vannforsyningssystem. Prosesstyringssystemer brukes vanligvis i større anlegg. I motsetning til WebCommunicator gir prosesstyringssystemer mulighet til forbindelse med flere stasjoner/anlegg samtidig.

Når det gjelder prosesstyringssystemer bruker vi anerkjente og intelligente løsninger som for eksempel prosesstyringssystemet fra Flowchief. Flowchief kan installeres på alle vanlige datamaskiner med Windows operativsystem. Prosesstyringssystemet oppretter alle forbindelser via den internasjonale OPC-standarden (OLE for Process Control). Dermed kan alle vanlige automatiseringssystemer kobles til.

I forbindelse med komplekse systemer bruker vi blant annet Siemens PCS 7.

Prosessbilder

Den visuelle fremstillingen av prosessene skjer med standard nettleser.
Dermed oppstår det ingen ekstrakostnader for programvare og lisenser.