Oksygenanrikning

Oksygen er det viktigste oksidasjonsmiddelet i forbindelse med vannbehandling. Et tilstrekkelig høyt oksygeninnhold er relevant for å unngå korrosjon og stabilitet i nettverket. For å danne et tilstrekkelig beskyttelseslag mot kalk i ledningssystemet må oksygeninnholdet ikke underskride 5-6 mg O2/l.

Avhengig av høyden over havet, inneholder luft maksimalt 21% oksygen, 78% nitrogen og 1% andre gasser. Hver av disse gassene danner sitt eget trykk på grunn av tyngdekraften, et såkalt deltrykk. Summen av deltrykkene gir totaltrykket av gassblandingen. Et lufttrykk på 1 bar er derfor summen av deltrykk for oksygen (ca. 0,21 bar), nitrogen (ca. 0,78 bar) og andre gasser (ca. 0,01 bar).

Ved lufting av vann (luftoksidasjon) er gassene oksygen og nitrogen i prinsippet i konkurranse. Den maksimale oksygenmetningen er derfor begrenset til ca. 12 mg/l (8 °C) eller 10 mg/l (15 °C) avhengig av lufttemperaturen (jo høyere temperatur, jo lavere oksygenmetning).

Ved bruk av oksygen eller teknisk produsert oksygen med en konsentrasjon på 95 %, kan man oppnå opptil 4,5 ganger høyere metning.

 Av denne grunn bruker vi bare teknisk oksygen for oksygenanrikelse som genereres ved bruk av oksygengeneratorer. Det betyr at nesten ingen forstyrrende nitrogen og spesielt bare filtrert oksygen doseres i riktig mengde. Blanding skjer effektivt med våre Venturi-/injektorenheter.

Systemene for oksygenanrikelse kan plasseres før oksidatorer eller før filtreringssystemer, før reaksjonsbassenger eller for behandling i åpne kretser. Oksygengeneratorer brukes også til å produsere oksygen som prosessgass å generere ozon.

Oksygeneratorer i tre linjer før et filtersystem

Oksygengeneratorer arbeider med trykkluft som fødegass. For å sikre en økonomisk effektiv drift, bør oksygengenereringssystemer dimensjoneres i henhold til det enkelte tilfelle.

Trykkluften må behandles spesielt for å produsere oksygen. I tillegg til tørking, må filtre for separasjon av faste stoffer samt adsorpsjon av gassformige stoffer vurderes.

Vi kan hjelpe deg med å beregne det optimale oksygenbehovet, og lage den optimale anleggskonfigurasjonen for deg. Spør oss gjerne om du trenger rådgivning!