Kjemisk avgassing

Kjemisk avgassing eller etteravgassing utføres ved at det tilsettes kjemikalier. Disse kjemikaliene løses i fortynnende vann (kvalitet avhengig av dampgeneratorens driftsforhold) og egner seg til å binde eller konvertere oksygenet i vannet. Reaksjonstidene varierer for de ulike kjemikaliene som kan brukes. Den er generelt kortere jo høyere vanntemperaturen er.

Enkelte av disse kjemikaliene har nesten ingen bivirkninger – kun en lav anrikning av salter som ikke er skadelige – mens andre kjemikalier danner frie syrer, som kan senke alkaliteten. En ytterligere gruppe danner dampflyktige, alkaliske stoffer under oppvarmingen som også har virkning utover kjelen og helt ut til damp- og kondensnettet.

Tilsettingen av kjemikalieløsninger til restoksygenbinding gjøres sammen med eventuelt nødvendige korrigerende kjemikalier til resthardhetsstabilisering og alkalisering.
Doseringen gjøres ved hjelp av egnede doseringsapparater.

På grunn av den høye bruken av kjemikalier egner kjemisk avgassing seg kun ved lavt kjeletrykk og lavere anleggsytelse. Ved middels store og store anlegg brukes kjemisk avgassing kun når det skal oppnås restoksygenverdier under 10 µg/l.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Eller: Ring oss. Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt
Ansprechpartner
Fredrik Høie
Hydro-Elektrik AS
Litleåsveien 49
5132 Nyborg
Ansprechpartner
Salesteam RWT
RWT GmbH
Erlenweg 42
33335 Gütersloh