Matevannbehandling

Termisk avgassingsanlegg med stålunderstell og dampkondensator

Våre anlegg for termisk avgassing (også trykkavgassing) er komplette enheter med komponenter som er optimalt tilpasset hverandre. Anleggene er dimensjonert slik at driftstiden holdes på 20 til 30 minutter ved full matevannbeholder uten ettermating av tilleggsvann.
Et avgassingsanlegg består av flere komponenter:

 • avgasser
 • matevannsbeholder
 • måle- og reguleringsteknologi
 • stålkonstruksjoner, plattformer og stiger
 • dampkondensator (opsjonalt)
 • Sikkerhetsutstyr og ventiler

Alle systemer er dimensjonert og produsert i samsvar med de relevante forskriftene og utsatt for en lekkasjetest og fabrikkstest (FAT).

Konstruksjon

Standardanleggene er dimensjonert for følgende betingelser:

 • Matevann: ca. 105 °C og 0,2 bar overtrykk
 • Varmedamp: Mettet damp med 180 °C og 9 barovertrykk
 • Avsaltingsmengde: 3 %
 • Flashdampmengde: 0,3 % av nominell effekt
 • Kondensatmengde: 50 % av nominell effekt med 70 °C
 • Tilleggsvann: 15 °C (43 % andel av massebalansen)
 • Maks. driftsovertrykk: 0,5 bar
 • Maks. driftstemperatur: 110 ℃

Vi leverer også separate standardiserte avgassere opp til 150 t/t og matevannbeholdere for eksempel til bruk ved utskifting. Spesielle utførelser eller utførelser som avviker fra standarden kan leveres på forespørsel.

Standardstørrelser

Dampkondensator

Som dampkondensatorer anvendes vanligvis rørvarmevekslere. Da blir avdampen ledet rundt rørbunten, mens vannet som skal varmes opp, føres i motstrøm gjennom rørene. Som mediumberørt materiale brukes da uteluk­kende rustfritt stål 316Ti.

Dampkondensatorer skal generelt planlegges og konstrueres individuelt og i samsvar med bruksbetingelsene.

Weitere Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage. Detaillierte Daten zur Ausführung von Anlagen und Komponenten entnehmen Sie bitte den pdf-Dateien im Downloadbereich.

Oder noch besser: Rufen Sie uns an.