Vakuumavgassing

Vakuumavgassing er en av de termiske avgassingsprosessene. Med vakuumavgassing kan vann avgasses gjennom koking også ved temperaturer under 100 °C. Ved å skape et undertrykk (delvis vakuum) i avgasseren kan kokepunktet allerede nås i temperaturområdet 30-80 °C. Denne avgassingsmetoden egner seg godt når det ikke er varmedamp tilgjengelig til termisk trykkavgassing.

Avgassingen skjer i en sprinkler med sprayinnretning, fyllegemer og en beholderdel. Gassene ledes bort med vanndampen som oppstår, ved hjelp av en vakuumpumpe. Fortrinnsvis kan det brukes en dampkondensator for å holde vakuumpumpens sugevolumstrøm lav. Også her kan det oppnås en restoksygenverdi på 0,02 mg/l.

Vakuumavgassingen brukes ved behandling av tilleggsvann for oppvarmingssystemer.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Eller: Ring oss. Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt
Ansprechpartner
Fredrik Høie
Hydro-Elektrik AS
Litleåsveien 49
5132 Nyborg
Ansprechpartner
Salesteam RWT
RWT GmbH
Erlenweg 42
33335 Gütersloh