Omvendt osmose (RO)

Omvendt osmose (RO = reverse osmosis) er en trykkdrevet fysisk prosess for separering av væsker og stoffer som er oppløst i væsker.
Metoden brukes spesielt ved avsalting av havvann, avherding og ved behandling av prosessvann og demineralisert vann.
Vannet som skal avsaltes, blir da til dels utsatt for svært høyt trykk av en såkalt semipermeabel (halvgjennomtrengelig) membran. Saltene blir konsentrert foran membranen, mens så å si helt demineralisert vann blir igjen etter membranen. Omvendt osmose-membraner må tåle høyt trykk. For å unngå utkrystallisering i membranene doseres såkalte antiscalings (antibeleggmiddel). For å beskytte og avlaste den omvendte osmosen er vanligvis et beskyttelsesfilter eller et ultrafiltreringstrinn koblet foran denne. RO-anlegg blir ofte utført i flere trinn.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Du finner informasjon om anleggsutførelsen i pdf-filen i nedlastingsområdet.

Eller: Ring oss. Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt
Ansprechpartner
Peter Paskert
Hydro-Elektrik AS
Litleåsveien 49
5132 Nyborg
Ansprechpartner
Salesteam RWT
RWT GmbH
Erlenweg 42
33335 Gütersloh