Omvendt osmose (RO)

Omvendt osmose (RO = reverse osmosis) er en trykkdrevet fysisk prosess for separering av væsker og stoffer som er oppløst i væsker.
Metoden brukes spesielt ved avsalting av havvann, avherding og ved behandling av prosessvann og demineralisert vann.
Vannet som skal avsaltes, blir da til dels utsatt for svært høyt trykk av en såkalt semipermeabel (halvgjennomtrengelig) membran. Saltene blir konsentrert foran membranen, mens så å si helt demineralisert vann blir igjen etter membranen. Omvendt osmose-membraner må tåle høyt trykk. For å unngå utkrystallisering i membranene doseres såkalte antiscalings (antibeleggmiddel). For å beskytte og avlaste den omvendte osmosen er vanligvis et beskyttelsesfilter eller et ultrafiltreringstrinn koblet foran denne. RO-anlegg blir ofte utført i flere trinn.

Figur omvendt osmose

Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Du finner informasjon om anleggsutførelsen i pdf-filen i nedlastingsområdet.

Eller: Ring oss. Vi hjelper deg gjerne.

Informasjonssenter omvendt osmose
KontaktpersonerSalesteam

Tel. +49 5241 9760-0
Ta kontakt