Prosjektering og planlegging

Prosjektering

Våre ingeniører har flere tiårs erfaring innen anleggsautomatisering. Vi har i flere tiår utviklet moderne og fremtidsrettede automatiserings- og IT-løsninger, spesielt for vanntekniske systemer som vannbehandling og vannforsyning / behandling av spillvann. Ytterligere områder er prosess- og anleggsteknikk.

I våre tjenester har vi fokus på kundenes spesifikke behov og ønsker i fokus. På den måten kommer vi frem til systemløsninger på grunnlag av åpne og modulære systemer fra anerkjente produsenter. Vår uavhengighet med hensyn til produsenter garanterer kostnadsgunstige og oppgaveorienterte løsninger.

Programmering

Våre spesialister utarbeider tilpassede spesifikasjoner sammen med deg.

Våre tjenester omfatter:

  • Styringsprogramvare for minneprogrammerbare styringer (SPS).
  • Programmering av visualiseringssystemer
  • Realisering av komplekse styrings- og målesystemer.

Bygging av koblingsanlegg

Samarbeidet mellom våre team for utvikling av maskin- og programvare, bygging av koblingsskap og elektromontering gir deg komplette løsninger fra ett sted.

Vi ser på oss selv som en systemleverandør som løser de tildelte oppgavene fra prosjektanalyse til igangkjøring og deretter følger anlegget gjennom hele livssyklusen.