Filtrering ved bruk av aktivt kull


Filtrering ved bruk av aktivt kull benyttes som regel ikke i forbindelse med vannbehandling for faststoff og partikkelutskilling. Hovedanvendelsen av aktivt kull er adsorpsjon av organiske og anorganiske innholdstoffer i vannet.
I produksjonsprosessen blir kull basert på steinkull og kokosnøtt aktivert termisk, og på den måten oppnås de enorme indre overflatene som er typisk for aktivt kull. De indre overflatene adsorberer mange kjemiske sporstoffer til likevekt. I løpende drift forskyves denne likevektssonen i filtreringsretningen, dvs. at filteret mettes til gjennombrudd. Derfor må aktive kullfiltre ikke spyles under adsorpsjonsanvendelser. Mettet eller utslitt materiale må skiftes ut med nytt eller regenerert materiale.

Aktivt kull fungerer også som reduksjonsmiddel for ozon og klor, men dette fører til en materialtap.
Filtrering med aktivt kull brukes i første rekke til fjerning av

  • overflødig klor
  • lukt
  • farge
  • smak
  • halogenerte hydrokarboner
  • pesticider osv.

Aktivt kull er også en fremragende bærer for ozon-biofiltrering. Vi bruker kun testet og sertifisert aktivt kull i samsvar med de relevante normene. Aktivt kullfilter blir også i økende grad benyttet i spillvannområdet som siste rensetrinn for å fjerne sporstoffer.

Vårt tjenestetilbud omfatter også tømming av brukt kull, rådgivning og riktig montering. Spør oss om dette.

Kontakt
Ansprechpartner
Fredrik Høie
Hydro-Elektrik AS
Litleåsveien 49
5132 Nyborg