Filtrering ved bruk av aktivt kull

Filtrering med aktivt kull brukes først og fremst for å fjerne overflødig klor, lukt, farge, smak, halogenerte hydrokarboner, plantevernmidler osv. Stoffene blir da adsorbert inne i det aktive kullet. Det aktive kullet må skiftes ut når kapasiteten er maksimalt utnyttet. Brukt aktivt kull kan regenereres termisk i spesielle innretninger.
Aktivt kull er også en fremragende bærer for ozon-biofiltreringen.
Vi bruker utelukkende kontrollert og sertifisert aktivt kull i henhold til gjeldende standarder.
Vårt tjenestetilbud omfatter også tømming av brukt kull, rådgivning og riktig montering.

 

Aktivt kull
Aktivt kull
Informasjonssenter vannbehandling
KontaktpersonerPeter Paskert

Tel. +47 9020 6778
Ta kontakt