Radioaktive og antropogene stoffer


Etter hvert som dokumentasjonsmetodene blir stadig mer nøyaktige, blir naturlige radioaktive stoffer (radon, uran) og antropogene sporstoffer som legemidler, plantebehandlings- og plantevernmidler samt kjemiske stoffer fra tidligere forurensning i vannet mer og mer avgjørende i diskusjonen om mulighetene for fjerning. Det kan forventes ytterligere skjerpinger av grenseverdiene. Ettersom annet og ubelastet vann ikke alltid er tilgjengelig, må metoder for fjerning eller reduksjon av sporstoffer planlegges allerede i dag.

For mange problemtilfeller kan vi allerede nå bidra med råd basert på relevant erfaring. Spør oss hvis du skulle oppleve slike problemer.

I større og større grad benyttes det også såkalte AOP-prosesser. AOP står for Advanced Oxidation Process, altså avansert oksidasjonsprosess. Gjennom kombinasjonsmetoder som for eksempel ozon/hydrogenperoksid eller UV/hydrogenperoksid oppstår det blant annet høyreaktive OH-radikaler som støtter nedbrytingen av sporstoffer eller gjør den mulig i utgangspunktet.

Mulige anvendelsesområder

  • Radon fjerning ved avgassing
  • Uran fjerning ved selektiv ionbytte
  • Fjerning av sporstoffer ved oksidasjon
  • Fjerning av sporstoffer ved aktivert karbonfiltrering
  • Fjerning av sporstoffer ved nanofiltrering og omvendt osmose
Kontakt
Ansprechpartner
Fredrik Høie
Hydro-Elektrik AS
Litleåsveien 49
5132 Nyborg
Ansprechpartner
Sales team of HydroGroup
Hydro-Elektrik GmbH
Angelestraße 48/50
88214 Ravensburg