Avsyring


I naturlig grunn- og kildevann er det ofte et overskudd av kullsyre (karbondioksid). Denne typen vann kalles surt vann. Innhold inntil 100 mg/l CO2 er mulig. Før levering til forsyningsnettet må dette vannet avsyres til en likevektstilstand. Avhengig av hardhet og pH-verdi benyttes forskjellige metoder.


Kjemisk avsyring
Ved filtrering med kalsiumkarbonatholdige materialer (halvbrent dolomitt, marmor eller jurakalk) skjer det en nøytralisering av den frie aggressive kullsyren helt til det er likevekt mellom kalk og kullsyre. Den frie kullsyren reagerer med kalsiumkarbonatet fra filtermaterialet og løser dette langsomt opp. Avsyringsfiltre må derfor etterfylles regelmessig.
Små mengder jern kan fjernes samtidig. Ved større jerninnhold kreves en forfiltrering, ettersom jernbelegg påvirker materialets effektivitet.
Den kjemiske avsyringen brukes hovedsakelig ved små anlegg og vann med lav hardhet.


Fysisk avsyring
Ved tilstrekkelig mineralisering eller tilstrekkelig hardhet kan det overflødige karbondioksidet også fjernes fysisk fra vannet. Dette kan skje gjennom forstøving, i strippekolonner eller i luftingsinnretninger. I alle tilfeller drives overflødig CO2 ut av vannet til likevekts-pH er oppnådd. Delvis blir også andre gasser som hydrogensulfid, metan eller radon drevet ut av vannet på denne måten. Den fysiske avsyringen benyttes også etter membranavherdingsmetoden.


Underdimensjonert kalkfiltrering
I mange tilfeller er også en kombinasjon av fysisk og kjemisk avsyring mulig. På den måten kan ideelle hardhetsgrader stilles inn. Råvannet blir først herdet opp til ønsket grad (kjemisk avsyring), restavsyringen skjer avslutningsvis fysisk.


Ta kontakt hvis du ønsker hjelp med dimensjonering av et avsyringsanlegg eller planlegging av renseprosesser! Vi svarer gledelig over både mail og telefon.