Behandling av husholdningsvann

Ved desentral egenvannforsyning (husholdningsvannforsyning fra brønn) er det i mange tilfeller nødvendig med behandling av vannet før bruk. Til husholdningsvannforsyningen kreves det som regel forholdsvis små filteranlegg. Disse drives etter transportpumpene som trykkfilter. Som materiale for trykkfiltrene benyttes GFK eller belagt stål. Driften kan skje manuelt eller automatisk.

Avjerning og manganfjerning


Jern og mangan forekommer oppløst i råvannet og er derfor ikke synlig. Når brønnvannet kommer i berøring med oksygen, oksideres jernet og manganet som er oppløst i vannet. Dette fører til en tilgrumsing av vannet og til brune avleiringer som kan være drastiske ved høyt jern- og manganinnhold. Disse avleiringene oppstår både i rørledningene og i vaskeservanter, dusjkar og toalettskåler.
Ved avjerning og manganfjerning holdes disse skadestoffene tilbake i filteret. Til den nødvendige oksygenanrikningen benyttes ofte tallerkenventiler. Gjennom periodiske filtertilbakespylinger blir filteret på nytt satt i utgangstilstand. Sandfiltre er svært slitesterke og har lang levetid.

Filtrering og arsenfjerning

I tillegg til de klassiske filtreringsmediene leverer vi også filtermaterialer til katalytisk manganfjerning eller adsorptiv virkende materialer som granulert jernhydroksid til arsenfjerning og aktivt kull til adsorpsjon av kjemiske stoffer.

Avsyring

Gjennom aggressiv kullsyre øker korrosjonshastigheten i rørledningene kraftig. En stripper for fysisk avsyring er ikke mulig for små anlegg. Derfor blir den overflødige kullsyren bundet gjennom reaksjon med alkalisk reagerende filtermaterialer. Ved lavt jern- og manganinnhold kan avsyringen skje sammen med avjerningen og eventuelt manganfjerningen i et filtertrinn. Avsyringsmaterialet forbrukes under reaksjonen og må etterfylles jevnlig.

Avherding

Vannets hardhet defineres som konsentrasjonen av de oppløste jordalkaliene kalsium, magnesium, strontium og barium i vannet. Strontium og barium kan man for det meste se bort fra. Fellesbetegnelsen herdende bestanddeler brukes om kalsium og magnesium. Ved avherding med ionebytte blir kalsium- og magnesiumionene byttet ut med natriumioner. Regenereringen skjer med høyt konsentrert koksaltløsning.

Nitratreduksjon

Til nitratreduksjonen benyttes - som for avherdingen - spesielle ionebyttere. Ionebyttere krever jern- og manganfritt vann. Eventuelt kobles et filtertrinn foran en ionebytter.


Du finner detaljert informasjon i nedlastingsområdet og under Produkter.
Eller: Kontakt oss, vi hjelper deg gjerne med råd!

Kontakt
Ansprechpartner
Fredrik Høie
Hydro-Elektrik AS
Litleåsveien 49
5132 Nyborg
Ansprechpartner
Salesteam RWT
RWT GmbH
Erlenweg 42
33335 Gütersloh