Ozon-biofiltrering

Innholdet av naturlige organiske stoffer NOM (Natural Organic Matter) er viktig når vann skal brukes som drikkevannsforsyning. NOM-konsentrasjonen beregnes analytisk som summen av oppløst organisk karbon DOC (Dissolved Organic Carbon). DOC er også årsaken til farging av vannet. Vann med høyt DOC-innhold må ikke brukes som drikkevannsforsyning uten vannbehandling. Også tilsynelatende stabilt vann kan tendere til sterk bakterievekst etter en oksidativ vannbehandling (f.eks. dosering av desinfeksjonsmidler). I tillegg til DOC er også fargen på vannet en relevant faktor for dimensjoneringen av et behandlingsanlegg.


Ozon-biofiltrering
En anerkjent metode for behandling av vann med innhold av organiske stoffer med naturens egne virkemidler er ozon-biofiltrering. Under påvirkning av ozon som sterkt oksidasjonsmiddel spaltes de organiske karbonforbindelsene med høy molekylvekt, og konsentrasjonen av forbindelsene med lav molekylvekt stiger. En del av forbindelsene som opprettes på denne måten, er biologisk tilgjengelige og kan nedbrytes gjennom biologiske prosesser i det etterfølgende (bio-)filtreringstrinnet.


Avfarging
Fargen på vannet avhenger av vannets DOC, men korrelerer ikke med denne. På den måten kan vann med lite DOC vise høy farging, og på den andre siden kan også vann med høy DOC vise en forholdsvis lav farging. Gjennom ozoneringen blir de fargegivende stoffene brutt opp og fargingen av vannet redusert med 80 til 95 %. Avfargingen skjer svært raskt og avhenger direkte av ozondosen.

DOC-reduksjon
Gjennom ozoneringen blir en del av det oppløste karbonet omdannet til biologisk nedbrytbare forbindelser. I det ozonfrie miljøet til det etterfølgende filtertrinnet skjer den biologiske nedbrytingen, noe som også betegnes som mineralisering. Avhengig av vannet og betingelser som magasineringstid osv. er DOC-fjerningshastigheter inntil 35 % mulig. Planlegging av et ozon-biofiltreringsanlegg krever lang erfaring. Det kan derfor ikke oppgis noen allmenngyldige data her. Ozondosene kan være inntil 10 g/m³, vanlige filterhastigheter ligger på inntil 7,5 m/h.

En spesielt stor fordel ved denne metoden er miljøvennligheten. I motsetning til nanofiltreringsanlegg eller omvendt osmose, må så å si ingen miljøskadelige stoffer brukes i prosessen. 
Imidlertid kan metoden ikke anvendes på alt vann, i disse tilfeller må det behandles i to trinn.


Vi hjelper deg gjerne med prosjekteringen av et anlegg. En absolutt nødvendighet for prosjekteringen er, i tillegg til spesifikasjon av de hydrauliske verdiene, en fullstendig vannanalyse. Du finner et spørreskjema til bruk som sjekkliste i nedlastingsområdet.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte oss, eller du kan se tekniske rapporter om drikkevannforsyning i mediesenteret.