Ozon systemer for vannbehandling

Ozonsystem med blandingssystem
Blandingssystemer med høy ytelse for ozonsystemer
Blandebeholder for ozonanlegg
Ozonanlegg med plasmablokk
Reaksjonstanker i stående utførelse for ozon systemer
Venturi-injektorblanding i ozonanlegg
Driftsindikatorlampe for ozonsystemer

Ozonanleggsteknikk fra eksperter

Ozon systemer som brukes i vannbehandling er komplekse anlegg, og prosessteknisk dimensjonering av disse krever bred erfaring.
Våre tjenester omfatter:

 • optimal dimensjonering og planlegging av ozonanlegg
 • optimal dimensjonering og planlegging av anlegg for forsyning av oksygen
 • produksjon og levering
 • montering og igangkjøring
 • service og vedlikehold

Som fødegass for ozonproduksjon brukes oksygen for å unngå den forstyrrende dannelse av nitrogenoksyder. Ozon systemer opp til ca. 5 kg/time oksygen blir produsert i de såkalte PSA-anlegg på stedet. For store anlegg, flytende oksygen (LOX) er fordelaktig.

I tillegg til selvproduserte luftkjølte generatorer med plasmateknologi i kapasitetsområdet opp til ca. 1 kg/t, bruker vi utelukkende ozongeneratorer fra kjente produsenter - spesielt for store systemer.

Bruksområder av ozon systemer

 • Drikkevannbehandling (desinfeksjon og oksidasjon)
 • Vannbehandling av svømmebasseng
 • Vannbehandling for industri og prosessvann
 • Mineralvann, Rinseranlegg
 • Behandling av sirkulerende vann i dyrehager
 • Behandling av kjølevann
 • Behandling av avløpsvann for fjerning av sporstoffer
 • etc.

HYDROZON®-oksidatorenheter (POX)

HYDROZON® oksidatorenheter (POX) er konstruert spesielt for bruk innen vannbehandling.
De utmerker seg med:

 • modulær oppbygning av alle nødvendige driftskomponenter
 • driftsteknisk pålitelighet takket være perfeksjonert prosessteknikk, materialer av høy kvalitet og velutprøvd styringsteknologi med Profibus-tilkobling
 • effektivt og luftkjølt ozongenerering
 • optimert venturi-/injektorsystem med fullstrømblanding for effektiv ozontilførsel
 • enkel betjening av styringssystem med mikroprosessor
 • mulighet til trinnløs innstilling (eller regulering) av ozonmengden

Mulige bruksområder:
drikkevannbehandling, behandling av resirkuleringsvann, kjølevannbehandling i romlufttekniske anlegg, ettermontering i eksisterende anlegg, skylleanlegg, oksidasjonsanlegg.

HYDROZON® oksidator enheter kan brukes i nye systemer, og på grunn av den kompakte konstruksjonen er de også egnet for integrering i eksisterende anlegg. Oksidatorene inneholder alle komponenter som er nødvendige for drift, og er testet og tilkoblingsklare ved levering.

Venturi/injektor-blandingssystem

På grunn av det høye oksidasjonspotensialet fører ozon til en svært raskt oksidasjon av organiske og uorganiske stoffer i vann. En god reaksjon forutsetter imidlertid at ozon/gass-blandingen blandes svært godt og effektivt med vannet.

Innblandingen av ozon i vann er best utført av svært effektive venturi/injektor-kombinasjoner i hele strømmen eller bypass. Den optimale tilpasningen til vannstrømmen som skal behandles skjer i form av forskjellige verdier og kombinasjoner.