Drikkevannmagasiner og høydebasseng

Høyt nivå på hygiene og sikkerhet

Med HydroSystemTank og HydroSystemTower har vi utviklet et revolusjonært og innovativt system sammenlignet med de konvensjonelle betongkamrene. Våre systemer i rustfritt eller syrefast stål har høy kvalitet og lang levetid har på kort tid fått stor suksess. Interessant bieffekt: Kvalitet må ikke nødvendigvis være dyrere. I kombinasjon med vårt rengjøringssystem (patentbeskyttet) som er utviklet spesielt for HydroSystemTanks® får du et uslåelig magasinsystem som er svært kostnadsgunstig også på lang sikt.
Beholderne i rustfritt eller syrefast stål brukes ofte også i som vannbeholdere for råvann eller rentvannmagasinering i vannverk.

Kvalitetssikring med vannbassenger i rustfritt eller syrefast stål

Måten vannet magasineres på, har stor betydning for kvaliteten på drikkevannet. Påvirkning fører til endringer i materialkvaliteten på lang sikt ved vekselvirkning mellom beholdervegger og medium samt kontinuerlig drift, rengjøring og vedlikehold. Lekkasje, lang magasineringstid med utilstrekkelig blanding samt reaksjoner mellom atmosfære, beholdervegger og vannet er ikke sjelden faktorer som fører til spiring og dermed klager på kvaliteten.

Vi hjelper gjerne planleggere og kunder med et planforslag for en ny beholder.
Kontakt oss!

  • Høydebasseng i trebygning
    Høydebasseng i industrihall
  • Sanert høydebasseng
    Nøkkelferdig høydebasseng
Informasjonssenter område Norge
KontaktpersonerPeter Paskert

Tel. +47 9020 6778
Ta kontakt