Drikkevannmagasiner og høydebasseng

Høydebasseng i trebygning
Høydebasseng i industrihall
Sanert høydebasseng
Nøkkelferdig høydebasseng

Høyt nivå på hygiene og sikkerhet

Vannbeholdere, høydebasseng (ofte også kalt vannreservoar) og vanntårn er anlegg for lagring av drikkevann. I et vannforsyningssystem balanserer og kompenserer de både den sterkt svingende vannforbruket og forbrukstopper og sikrer dermed et stabilt trykk i distribusjonsnettet. I tillegg bygger reservoarene bro over mulige nedetider for pumpeutstyr i tilfelle funksjonsfeil.

Med HydroSystemTank og HydroSystemTower har vi utviklet et revolusjonært og innovativt system sammenlignet med de konvensjonelle betongkamrene. Våre systemer i rustfritt eller syrefast stål har høy kvalitet og lang levetid har på kort tid fått stor suksess. Interessant bieffekt: Kvalitet må ikke nødvendigvis være dyrere. I kombinasjon med vårt rengjøringssystem som er utviklet spesielt for HydroSystemTanks® får du et uslåelig magasinsystem som er svært kostnadsgunstig også på lang sikt.

Et annet produkt er rørtanker i rustfritt stål, som kan være et interessant alternativ for små lagringsanlegg.

Beholderne i rustfritt eller syrefast stål brukes ofte også i som vannbeholdere for råvann eller rentvannmagasinering i vannverk.

Vannbassenger i rustfritt eller syrefast stål sikrer kvaliteten på drikkevannet

Måten vannet magasineres på, har stor betydning for kvaliteten på drikkevannet.

I konvensjonelle lagringsanlegg av betong skyldes påvirkningene særlig interaksjoner mellom betongveggen og mediet, sprekker og utilstrekkelig tetthet samt løpende drift, rengjøring og vedlikehold.

Noen eksempler på prosjekter som 3D-grafikk

HST 1000 - Høydebasseng (tanksystemet) inkl. 2 x UV-systemer, volum 2 x 500 m³, D 11,50 m x H 5,20 m

HST 1500 - Høydebasseng inkl. 1 x trykkøkningsanlegg 100 m³/t ved 6 bar med 5 pumper, volum 2 x 750 m³, D 12 m x H 6,90 m

HST 2000 - Høydebasseng (tanksystemet), volum 2 x 1000 m³, D 12 m x H 9,20 m

HST 1500 - Høydebasseng (tanksystemet), volum 1 x 1150 m³, D 23,90 m x H 2,90 m

Vår portefølje av tjenester inkluderer:

  • rådgivning,
  • skisseprosjekter,
  • kostnadsberegning,
  • konstruksjon og detaljplanlegging.

Gi oss en utfordring, du vil ikke angre! Våre mål er høykvalitets og bærekraftige systemer og fornøyde kunder! Du finner anbudstekster for nedlasting under "Produkter".