Drikkevannmagasiner og høydebasseng

Høydebasseng i trebygning
Høydebasseng i industrihall
Sanert høydebasseng
Nøkkelferdig høydebasseng

Høyt nivå på hygiene og sikkerhet

Med HydroSystemTank og HydroSystemTower har vi utviklet et revolusjonært og innovativt system sammenlignet med de konvensjonelle betongkamrene. Våre systemer i rustfritt eller syrefast stål har høy kvalitet og lang levetid har på kort tid fått stor suksess. Interessant bieffekt: Kvalitet må ikke nødvendigvis være dyrere. I kombinasjon med vårt rengjøringssystem (patentbeskyttet) som er utviklet spesielt for HydroSystemTanks® får du et uslåelig magasinsystem som er svært kostnadsgunstig også på lang sikt.
Beholderne i rustfritt eller syrefast stål brukes ofte også i som vannbeholdere for råvann eller rentvannmagasinering i vannverk.

Kvalitetssikring med vannbassenger i rustfritt eller syrefast stål

Måten vannet magasineres på, har stor betydning for kvaliteten på drikkevannet. Påvirkning fører til endringer i materialkvaliteten på lang sikt ved vekselvirkning mellom beholdervegger og medium samt kontinuerlig drift, rengjøring og vedlikehold. Lekkasje, lang magasineringstid med utilstrekkelig blanding samt reaksjoner mellom atmosfære, beholdervegger og vannet er ikke sjelden faktorer som fører til spiring og dermed klager på kvaliteten.

Eksempel på prosjekter som 3D-grafikk

HST 1000 - Høydebasseng (tanksystemet) inkludert 2 x UV-systemer, volum 2 x 500 m³, D 11,50 m x H 5,20 m

HST 1500 - Høydebasseng inkludert 1 x trykkøkningsanlegg 100 m³/t ved 6 bar med 5 pumper, volum 2 x 750 m³, D 12 m x H 6,90 m

HST 2000 - Høydebasseng (tanksystemet), volum 2 x 1000 m³, D 12 m x H 9,20 m

HST 1500 - Høydebasseng (tanksystemet), volum 1 x 1150 m³, D 23,90 m x H 2,90 m

Vår portefølje av tjenester inkluderer:

  • rådgivning,
  • skisseprosjekter,
  • kostnadsberegning,
  • konstruksjon og detaljplanlegging.

Gi oss en utfordring, du vil ikke angre! Våre mål er høykvalitets og bærekraftige systemer og fornøyde kunder!