Vannpumping, pumpestasjoner og trykkøkning

Trykkøkningsanlegg med horisontale pumper
Trykkøkningsanlegg med vertikale pumper
Spylevanns pumpe systemet
Flere tilførselsledninger i én pumpestasjon
Pumpestasjon for pumping av råvann
Trykkøkning av varmt vann
Brønntopp i en pumpestasjon
Pumpestasjon med sugehuspumper

Vannpumping

I de fleste tilfeller har ikke vannet nødvendig trykk og er ikke tilgjengelig i store nok mengder på det stedet hvor det trengs. Derfor er pumpeverk uunnværlige i vannforsyningen. Pumpeverk finnes i de mest forskjellige utførelser. På mange av de nødvendige bruksområdene kan det anvendes standard pumpesystemer. Men i mange tilfeller er det nødvendig med systemspesifikke opplegg som ikke fungerer optimalt med standardsystemer. Her kommer vi inn i bildet med vår brede erfaring og uavhengighet av fabrikat. 

Kildepumpeverk

Kildevann har som regel utspring på dypereliggende steder, og derfor må det stort sett pumpes opp til beholdere eller vanntanker/høydebassenger som er plassert høyere oppe. Ofte samles også flere enkeltkilder i én sugebeholder og pumpes sammen ved hjelp av et pumpeverk. Pumpeverk for kildevann består av en samlesjakt, et pumpe- og installasjonsrom og et kontrollrom. I vårt kildepumpeverk "Arethusa", som er fullstendig produsert i rustfritt stål og basert på våre HydroSystemTanks®, er alle nødvendige komponenter sammenføyd til ett enkelt funksjonsbyggverk som leveres fiks ferdig. Det eneste som gjenstår å utføre på bruksstedet, er grunnarbeidene, bygging av underlag/fundament og rørledningstilkobling. 
Dermed kan det tilførte kildevannet kontrolleres med hensyn til kvalitet i hver enkelt tilførsel, det kan registreres i mengden, mellomlagres og pumpes kontinuerlig til vanntanken i tilpasset mengde. Dersom en enkeltkilde ikke har tilstrekkelig kvalitet (f.eks. økt turbiditet), kan vannet ledes bort automatisk.

Trykkøkning

I mange forsyningsområder er det helt nødvendig med trykkøkningsanlegg. De kompenserer for trykktap i rørledninger og sørger for at drikkevann alltid er tilgjengelig i nødvendig mengde og med nødvendig trykk i alle områder/soner av forsyningsnettet. Designet på pumpene og de suge- og trykkbeholderne som muligens trengs, utføres i henhold til de aktuelle forholdene og kravene på bruksstedet.
Når valget skal tas, har vi følgende kriterier: 

  • optimal tilpasning etter forbruksmengder/lastprofiler
  • små trykksvingninger ved hjelp av trinnløs pumperegulering 
  • maksimal virkningsgrad for pumpene 
  • minimerte driftskostnader

Alle anlegg utstyres som et minimum med den standarden som er vanlig i vannverk, eller de konfigureres individuelt og optimalt. 

Kompaktanlegg for trykkøkning

Individuelt konfigurerte trykkøkningsanlegg med inntil 8 regulerte pumper anvendes særlig ved helforsyning over et bredt ytelsesområde inkl. forsyning til brannslukning. Her er det særlig viktig at anleggene designes redundant.
Vi leverer spesialtilpassede kompaktaggregater med direktemonterte frekvensomformere med opptil 8 pumper, tillegg til anlegg med adskilte frekvensomformere og mulighet for kaskaderegulering med stjerne/trekant-kobling for nøddrift.

Dyp brønn eller uttak fra innsjø

Uansett om det dreier seg om grunnvannspumping eller pumping fra innsjø – ved hjelp av undertrykk eller vakuumering – kan vi også på dette feltet tilby optimale og skreddersydde løsninger av høy kvalitet. I dag blir pumpestyring i økende grad realisert med moderne elektronikk med høy ytelse. Anlegg som drives med frekvensomformer, garanterer konstant trykk selv ved store variasjoner i uttaksmengden eller når det forekommer store variasjoner i hvor rolig vannspeilet er. Også på dette heller konservative området satser vi uten unntak på kvalitetsteknologi med lang levetid. Dette er som regel det mest økonomiske på lang sikt. 

Informasjonssenter Pumpeverk
Ansprechpartner
Fredrik Høie
Hydro-Elektrik AS
Litleåsveien 49
5132 Nyborg